Količnik uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2010

27.04.2010 0
  1. Preživnine, ki so že bile usklajene 1. aprila 2009 in preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu marcu 2009, se povečajo za 1,2%.
  2. Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu aprilu 2009, se povečajo za 0,2%.
  3. Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu maju 2009, se povečajo za 0,1%.
  4. Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu juniju, juliju, avgustu in septembru 2009, ostanejo na določeni ali dogovorjeni višini.
  5. Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu oktobru 2009, se povečajo za 0,1%.
  6. Preživnine, določene ali
Preberi do konca - Količnik uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2010

Uporaba nižje stopnje DDV za manjša popravila koles

Logo-DURS-eracunovodstvo-Vitago1Davčni zavezanec navaja, da ima trgovsko podjetje na debelo, ki se ukvarja z uvozom koles, domačo prodajo ter izvozom koles in kolesarske opreme in nekaj tudi s servisom koles. V tej zvezi prosi za pojasnitev 59.a člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, in sicer:

  1. ali pri servisu kolesa ne glede na vrednost zamenjanega dela kolesa, lahko uporabi nižjo stopnjo DDV (storitev + blago),
  2. kako ravnati z obdavčitvijo servisne storitve pri kateri se zaradi zastaranja modela
Preberi do konca - Uporaba nižje stopnje DDV za manjša popravila koles

Oprostitev plačila DDV v carinskem postopku 42 za blago, ki se uvozi, da se na njem opravi storitev in šele nato odpelje v drugo državo članico

Logo-DURS-eracunovodstvo-Vitago1Davčni zavezanec navaja, da je v skladu z določbo d) točke prvega odstavka 143. člena Direktive Sveta 2006/112/ES oproščen uvoz blaga, če mu sledi dobava blaga davčnemu zavezancu v drugo državo članico EU ali prenos blaga v drugo državo članico in če je to blago odposlano ali odpeljano iz države članice uvoza v namembno državo članico. Na vprašanje, ali se navedena oprostitev lahko uporabi tudi za uvoz blaga, na katerem se pred odpošiljanjem ali prevozom v drugo državo članico …

Preberi do konca - Oprostitev plačila DDV v carinskem postopku 42 za blago, ki se uvozi, da se na njem opravi storitev in šele nato odpelje v drugo državo članico

Povračilo DMV na osnovi petega odstavka 11.a člena novega ZDMV

Logo-DURS-eracunovodstvo-Vitago1Davčni zavezanec navaja, da je pooblaščeni avtotrgovec (družba A) s sedežem v RS zavezan za obračunavanje DMV za koledarski mesec. Družba A kupuje (tj. pridobiva) nova osebna vozila iz druge države članice. Ta vozila nato proda slovenski družbi B po ceni, ki vključuje maržo in vse dajatve, ki jih je družba A plačala ob pridobitvi teh vozil. Družba B ta vozila registrira (ponavadi za čas od 1 do 3 dni), in jih takoj, ko pridobi kupca v drugi državi …

Preberi do konca - Povračilo DMV na osnovi petega odstavka 11.a člena novega ZDMV

Odbitek DDV od nabave osebnega avtomobila za opravljanje dejavnosti prevoza potnikov in za druge službene namene

Logo-DURS-eracunovodstvo-Vitago1Davčni zavezanec sprašuje, ali lahko od nabave osebnega avtomobila, goriva ter vzdrževanja osebnega avtomobila odbije DDV. Navaja, da je registriran za opravljanje prevozov oseb, kot na primer tujih državnikov po Sloveniji. S temi osebnimi avtomobili, pa delno opravlja tudi prevoze za druge namene (prevoze uslužbencev za druge službene namene – sestanke, vendar ne za plačilo).

V zvezi z navedenim odgovarjamo:

Davčni zavezanec lahko odbije DDV od nabave osebnega avtomobila in od drugih nabav blaga in prejetih storitev povezanih s

Preberi do konca - Odbitek DDV od nabave osebnega avtomobila za opravljanje dejavnosti prevoza potnikov in za druge službene namene

Oprostitev plačila DDV za opravljanje storitev prevoza blaga, namenjenega za izvoz iz Skupnosti

Logo-DURS-eracunovodstvo-Vitago1Davčni zavezanec, ki se ukvarja s prevoznimi in logističnimi storitvami, organizira prevoz blaga s Poljske v Turčijo, pri čemer je blago ocarinjeno na Poljskem, prevoz blaga pa opravita dva podprevoznika. Najprej opravi prevoz blaga za naročnika, slovenskega davčnega zavezanca, podprevoznik s sedežem v Sloveniji, in sicer s Poljske v Slovenijo, nato pa za istega naročnika opravi prevoz blaga iz Slovenije v Turčijo davčni zavezanec s sedežem v Turčiji. Ob tem oba podprevoznika razpolagata z dokazili o izvozu blaga iz …

Preberi do konca - Oprostitev plačila DDV za opravljanje storitev prevoza blaga, namenjenega za izvoz iz Skupnosti
1 2 3 5