Kakšne spremembe zakona o DDV načrtuje finančno ministrstvo?

Odpravljena nižja stopnja DDV za transakcije s stanovanjskimi objekti, ki niso del socialne politike

Najprej pomirimo: med predlaganimi spremembami zakona o DDV ni dviga davčne stopnje. Povzemamo glavne spremembe zakona, ki naj bi se začele uporabljati januarja 2011.

Po zagotovilih ministrstva za finance (MF) gre za manj zahtevne spremembe zakona o DDV, ki pomenijo uskladitev s pravnim redom EU oziroma vnos petih direktiv EU. Tudi finančni učinki novosti, ki se lahko v državno- zborskem postopku še spreminjajo, naj bi …

Preberi do konca - Kakšne spremembe zakona o DDV načrtuje finančno ministrstvo?

Javni razpis za financiranje investicijskih projektov s področja primarne kmetijske pridelave

24.06.2010 0

Objavljeno: Uradni list RS, št. 45, datum: 04.06.2010, stran: 1367

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja

Predmet oz. namen razpisa: dodeljevanje ugodnih posojil Sklada upravičencem s projekti na področju primarne pridelave kmetijskih proizvodov.

  • Sklop 1: Sklop 1 nudi posojila z nižjo obrestno mero, ki je pod veljavno državno referenčno obrestno mero za izračun državnih pomoči (v nadaljevanju: ROM). Posojila zato vsebujejo elemente državnih pomoči, njihovo dodeljevanje pa se izvaja v skladu
Preberi do konca - Javni razpis za financiranje investicijskih projektov s področja primarne kmetijske pridelave

Prodaja stanovanj in popravek odbitka DDV

Logo-DURS-eracunovodstvo-Vitago1 Občina ni uveljavljala odbitka DDV pri izgradnji stanovanjskega bloka, ker se je sprva odločila, da bo stanovanja, kot neprofitna, oddajala v najem, ki je oproščen plačila DDV. Po spremenjenih okoliščinah je občina sprejela odločitev, da bo polovico stanovanj prodala. Od prodaje stanovanj je občina obračunala DDV. Na vprašanje v zvezi s popravkom odbitka DDV odgovarjamo:

Ali je pravilno, da je občina ob prodaji stanovanj obračunala DDV in sedaj popravi odbitek DDV?

Občina je ravnala pravilno, ko je ob prodaji …

Preberi do konca - Prodaja stanovanj in popravek odbitka DDV

Prodaja blaga na sejmih in identifikacija za DDV

Logo-DURS-eracunovodstvo-Vitago1Zbornica iz Italije navaja, da se trgovci iz Italije nameravajo udeležiti sejmov in drugih prireditev v Sloveniji z namenom prodaje blaga. Na vprašanja v zvezi s tem odgovarjamo:

Ali se morajo trgovci iz Italije identificirati za namene DDV v Sloveniji, če prodajajo blago na sejmih v Sloveniji?

Če tuj razstavljavec proda blago osebi, identificirani za namene DDV v Sloveniji, ta oseba opravi pridobitev blaga v Sloveniji, tujemu davčnemu zavezancu v tem primeru ni potrebno pridobiti slovenske identifikacijske številke za

Preberi do konca - Prodaja blaga na sejmih in identifikacija za DDV

Javni razpis za ukrep 321 osnovne storitve za gospodarstvo in podeželsko prebivalstvo za leto 2010

21.06.2010 0

Objavljeno: Uradni list RS, št. 45, datum:4. 6. 2010, stran: 1362

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

Predmet oz. namen razpisa:
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 321 Osnovne storitve za gospodarstvo in prebivalstvo podeželja za naložbe v širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij na podeželju.

Cilj ukrepa: S podporo naložbam v širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij omogočiti enake možnosti dostopa do informacij in storitev, ki jih ponuja to omrežje, podeželskim prebivalcem in gospodarstvom v …

Preberi do konca - Javni razpis za ukrep 321 osnovne storitve za gospodarstvo in podeželsko prebivalstvo za leto 2010
1 2 3 5