Javni razpis za financiranje investicijskih projektov s področja primarne kmetijske pridelave

Objavljeno: Uradni list RS, št. 45, datum: 04.06.2010, stran: 1367

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja

Predmet oz. namen razpisa: dodeljevanje ugodnih posojil Sklada upravičencem s projekti na področju primarne pridelave kmetijskih proizvodov.

  • Sklop 1: Sklop 1 nudi z nižjo obrestno mero, ki je pod veljavno državno referenčno obrestno mero za izračun državnih pomoči (v nadaljevanju: ROM). zato vsebujejo elemente državnih pomoči, njihovo dodeljevanje pa se izvaja v skladu z veljavnimi pravili na tem področju.
  • Sklop 2: Sklop 2 nudi posojila z višjo obrestno mero, ki je nad ROM in zato ne vsebuje elementov državnih pomoči, a je še ugodnejša od trenutnih tržnih obrestnih mer.

Rok za oddajo vlog: 05.07.2010, 31.08.2010, in 29.10.2010.

Razpisna dokumentacija: na spletni strani Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja

Dodatne informacije: v Sektorju za izvajanje spodbud Sklada, in sicer na tel. 01/836-19-53

Sorodni članki: