Poplavljena ali uničena poslovna dokumentacija

informator-racunovodstvo-vitagoInformator E-računovodstvo posreduje obvestilo Območne obrtne zbornice Zagorje ob Savi, v katerem pojasnjujejo, kako naj ravnajo njeni člani, katerim se je v poplavah uničila računovodska, poslovna ali kadrovska dokumentacija.

Območna obrtna zbornica Zagorje ob Savi pojasnjuje, da je v tem primeru potrebno narediti zapisnik o škodi, v katerem je zajet tudi popis o uničeni dokumentaciji. Ta zapisnik mora narediti neodvisna oseba (npr. zavarovalni agent, komisija za popis škode s strani občinskih organov itd..).

Kljub temu, da je …

Preberi do konca - Poplavljena ali uničena poslovna dokumentacija

Kaj so kreditna plačila SEPA?

Splošna definicija in značilnosti kreditnega plačila

Kreditno plačilo (v nasprotju z debetnim plačilom) je plačilo, ki ga odredi plačnik v breme svojega računa ter ga pošlje v izvršitev svojemu ponudniku plačilnih storitev z namenom prenosa denarnih sredstev prejemniku plačila.
Vrste kreditnih plačil so: čezmejna kreditna plačila in kreditna plačila v državi, posebna položnica, trajni nalog ter direktna odobritev. Procesirajo se po nacionalnih ali shemah SEPA z uporabo plačilnih instrumentov kot npr. BN02, RP01, PP02.

Kreditno plačilo SEPA

Kreditno plačilo …

Preberi do konca - Kaj so kreditna plačila SEPA?

Novi obrazec UPN (univerzalni plačilni nalog)

Kaj je UPN?

UPN je univerzalni plačilni nalog za domača in čezmejna plačila v evrih, ki bo postopoma nadomestil obstoječe papirne obrazce: posebno položnico (PP02), plačilni nalog (BN02) in nalog za regulirano čezmejno plačilo (RP01). Obrazec UPN se bo uporabljal za negotovinska plačila, gotovinska plačila, polog gotovine in dvig gotovine.

Bistvene spremembe, ki jih uvaja UPN

Plačevanje z obrazcem UPN prinaša pomembne novosti:

  • S 1. 11. 2010 se v različnih državah območja SEPA uvaja enotna evropska referenca. Pred
Preberi do konca - Novi obrazec UPN (univerzalni plačilni nalog)

Gospodarsko ministrstvo že pripravilo nekaj ukrepov za pomoč podjetjem

29.09.2010 0

Ministrstvo za gospodarstvo je že pripravilo nekaj ukrepov za pomoč podjetjem pri sanaciji posledic poplav.

Gre za operativne ukrepe, ki jih je mogoče začeti izvajati zelo hitro. Ko pa bodo podjetja natančno ocenila škodo, bodo na ministrstvu pripravili program ukrepov.

Gospodarsko ministrstvo lahko podjetjem pomaga pri pokrivanju izpada prihodka in pri obnavljanju zalog, ki so bile uničene v poplavah.

Tako so na ministrstvu pripravili ukrep, na podlagi katerega bodo prek Slovenskega podjetniškega sklada dodeljevali državno pomoč za …

Preberi do konca - Gospodarsko ministrstvo že pripravilo nekaj ukrepov za pomoč podjetjem

Obračun davka od dohodkov pravnih oseb – pravilnik in obrazci (od 1.1.2010)

1. člen
S tem pravilnikom se določa obrazec za izračun davka od dohodkov pravnih oseb, metodologija za izpolnjevanje obrazca, priloge k obrazcu, metodologija za izpolnjevanje prilog (davčni obračun) in način predložitve davčnega obračuna davčnemu organu.

2. člen
(1) Zavezanec predloži davčnemu organu davčni obračun na obrazcu DDPO, ki je Priloga 1 tega pravilnika in njegov sestavni del, katerega izpolni v skladu z metodologijo za izpolnjevanje obrazca DDPO, ki je Priloga 2 tega pravilnika in njegov sestavni del.

(2) Zavezanec …

Preberi do konca - Obračun davka od dohodkov pravnih oseb – pravilnik in obrazci (od 1.1.2010)

Delovanje državne uprave v času stavke

28.09.2010 0

Vlada RS je 16.9.2010 sprejela  Usmeritve glede ravnanja resornih ministrov in predstojnikov vladnih služb pred pričetkom in v času izvajanja stavke. Dokument povzema relevantno zakonodajo, ki opredeljuje način izvrševanja stavke oziroma izpostavlja dela in naloge, ki jih morajo organi opravljati tudi v času stavke.

Dokument si lahko ogledate na: Usmeritve glede ravnanja resornih ministrov in predstojnikov vladnih služb pred pričetkom in v času izvajanja stavke

Vsa sporočila za javnost so dosegljiva na naslovu Vlade Republike Slovenija…

Preberi do konca - Delovanje državne uprave v času stavke
1 2 3 10