Elektronska storitev E-vpogled v vloge za delovna dovoljenja za zaposlitev tujca

30.10.2010 0

ZZZS-racunovodstvo-VitagoNova elektronska storitev Zavoda RS za zaposlovanje, za delodajalce:


Elektronska storitev eVPOGLED V VLOGE ZA DELOVNA DOVOLJENJA za zaposlitev tujca

Obveščamo vas, da so na Zavodu RS za zaposlovanje 19. oktobra 2010 vpeljali novo elektronsko storitev za delodajalce, ki ste oddali vlogo za delovno dovoljenje za zaposlitev tujca.

Elektronska storitev eVPOGLED V VLOGE ZA DELOVNA DOVOLJENJA vam – kot poslovnemu subjektu – omogoča prikaz podatkov o oddanih vlogah za delovna dovoljenja za zaposlitve tujcev ter vpogled v stanja vlog …

Preberi do konca - Elektronska storitev E-vpogled v vloge za delovna dovoljenja za zaposlitev tujca

Zaposlovanje na črno ali delo na črno – ali je kakšna razlika med tema izrazoma?

29.10.2010 0

Na Tržnem inšpektoratu RS smo v zadnjem času prejeli več prijav, ki se nanašajo na zaposlovanje na črno. Prav tako smo prejeli tudi nekaj prijav posameznikov, s katerim je delodajalec sklenil delovno razmerja na črno, t.j. brez da bi z njimi sklenil pogodbo o zaposlitvi.

Delo na črno
V konkretnih primerih ne gre za kršitve, za katere je pristojen Tržni inšpektorat RS, ampak Inšpektorat RS za delo, zato smo jim vse prijave odstopili v pristojno reševanje.

Med delom na črno in zaposlovanjem

Preberi do konca - Zaposlovanje na črno ali delo na črno – ali je kakšna razlika med tema izrazoma?

Internetni računovodski servis – računovodstvo preko spleta

V današnjem, informacijskem času se vse bolj uveljavlja elektronsko poslovanje, ki izpodriva tradicionalne načine.

Pri poslovanju sta čedalje pomembnejša hitrost pretoka podatkov oziroma informacij in njihovo enostavnejše vključevanje v poslovne procese. Po vsem svetu se tako vse bolj uveljavlja elektronski način poslovanja podjetja. Uveljavljanje informacijske tehnologije in uvajanje elektronskega poslovanja omogočata podjetjem in celotnemu gospodarstvu zmanjševanje stroškov poslovanja, pridobivanje novih prihodkov in izboljšanje odzivnega časa pri izvajanju poslovnih procesov.

E-računovodstvoRačunovodstvo na internetu predstavlja uvajanje elektronskega poslovanja in določa …

Preberi do konca - Internetni računovodski servis – računovodstvo preko spleta

Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev

28.10.2010 0

S temi pravili se določa način oblikovanja in uporabe standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev. Namenjena so ponudnikom in uporabnikom plačilnih storitev.

  • UPN – Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev
S temi pravili se določa način oblikovanja in uporabe standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev. Namenjena so ponudnikom in uporabnikom plačilnih storitev.
Preberi do konca - Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev

Status družbenika, ki je v svoji družbi prokurist in je hkrati uživalec pokojnine

V dopisu stranka želi pojasnilo o prejemanju pokojnine za osebo, ki je družbenik zasebne družbe (kapitalske ali osebne), v tej družbi je imenovana za prokurista, ima pa sklenjeno pogodbo o poslovodenju. Na podlagi prenehanja predhodnega statusa poslovodne osebe je oseba uveljavila pravico do pokojnine, saj se kot prokurist ni štela za poslovodno osebo in ni nastalo pravno razmerja iz drugega odstavka 15. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1 (Uradni list RS, št. 109/06-UPB4, 114/06-ZUTPG in 10/08-ZVarDod).…

Preberi do konca - Status družbenika, ki je v svoji družbi prokurist in je hkrati uživalec pokojnine

Natečaj za izjemno doktorsko delo v študijskem letu 2010/2011

26.10.2010 0

Vir in informacije: Nacionalni inštitut za biologijo (NIB), 21.10.2010, http://www.nib.si/

Nacionalni inštitut za biologijo (NIB) razpisuje natečaj za izjemno doktorsko delo v študijskem letu 2010/2011 in poziva doktorande in doktorske študente, da se na natečaj prijavijo.

Na natečaju za izjemno doktorsko delo lahko sodelujejo raziskovalci, ki so uspešno zaključili doktorsko delo v okviru dejavnosti NIB na področju ved o življenju in okolju v študijskem letu 2010/2011 od 1.10.2010 do 30.9.2011.

Podeljena bo največ ena denarna nagrada v višini 750

Preberi do konca - Natečaj za izjemno doktorsko delo v študijskem letu 2010/2011
1 2 3 8