Internetni računovodski servis – računovodstvo preko spleta

V današnjem, informacijskem času se vse bolj uveljavlja elektronsko poslovanje, ki izpodriva tradicionalne načine.

Pri poslovanju sta čedalje pomembnejša hitrost pretoka podatkov oziroma informacij in njihovo enostavnejše vključevanje v poslovne procese. Po vsem svetu se tako vse bolj uveljavlja elektronski način poslovanja podjetja. Uveljavljanje informacijske tehnologije in uvajanje elektronskega poslovanja omogočata podjetjem in celotnemu gospodarstvu zmanjševanje stroškov poslovanja, pridobivanje novih prihodkov in izboljšanje odzivnega časa pri izvajanju poslovnih procesov.

E-računovodstvoRačunovodstvo na internetu predstavlja uvajanje elektronskega poslovanja in določa načine poslovanja med podjetji, ter uvaja povsem nove možnosti za povezovanje s poslovnimi partnerji in vladnimi organizacijami. Elektronsko poslovanje prinaša vrsto sprememb, ki jih bodo prilagodljiva računovodstva lahko koristno izrabila. Če želi računovodstvo kakšnega podjetja kakovostno opravljati računovodska opravila s pomočjo računalniških aplikacij, mora poskrbeti za nakup računalniške in programske opreme, ki bo omogočala prejem in izdajo podatkov v obliki elektronskih zapisov ter njihovo obdelavo in shranjevanje. Treba je tudi usposobiti kader v organizaciji za delo s takimi programi, ter jim zagotoviti redna izobraževanja ter literaturo s področja zakonodaje. To pa se, predvsem manjšim in srednje velikim podjetjem ter podjetnikom posameznikom ekonomsko ne izplača. Tu torej nastopi potreba po zunanjih izvajalcih računovodskih storitev, torej se odločajo za outsourcing računovodskih funkcij.

Sodobni računovodski servisi sledijo napredku informacijske tehnologije. Tako lahko svojim odjemalcem ponudijo kvalitetne računovodske storitve za precej nižjo ceno, kot če bi se računovodstvo izvajalo v samem podjetju. Tudi pridobivanje potrebnih informacij za zakonito obravnavanje poslovnih dogodkov je v takem računovodskem servisu  precej bolj urejeno, kot pa je lahko v manjšem podjetju. Podjetja, ki se odločajo za zunanje izvajanje računovodskih storitev se teh omejitev zavedajo.

Spletno računovodstvo - E-računovodstvoDobra računovodstva in sodobni računovodski servisi težijo k nenehnemu izobraževanju zaposlenih in izboljševanju kakovosti storitev. Biti konkurenčen pred konkurenco in zanimivejši za stranko je glavni vzrok vpeljevanja elektronskega računovodstva (e-računovodstva) in storitev računovodskega servisa na internetu (spletnega računovodstva). Svoje poslovanje torej popestrujejo z rešitvami elektronskega računovodstva, s katerim racionalizirajo svoj čas in ga zato lahko več namenijo podjetniškemu in davčnemu svetovanju. Svojim strankam tako lahko ponudijo celovite rešitve, ki obsegajo računovodstvo, davčno in poslovno svetovanje ter ostale poslovne rešitve, kar je njihova temeljna in trajna usmeritev.

Primer dobre prakse računovodskega servisa, ki ponuja računovodstvo in računovodske storitve na sodoben način, torej preko spleta ( ali ), je računovodstvo, računovodski servis Vitago, kjer so razvili storitve Računovodstva na daljavo.

Sorodni članki: