V veljavi noveli zakonov o prevzemih in o DDV

28.06.2012 0

26. maja 2012 sta začeli veljati noveli zakonov o prevzemih in o davku na dodano vrednost (DDV).

Novela zakona o prevzemih zvišuje prevzemni prag z dosedanjih 25 odstotkov na tretjino deleža glasovalnih pravic v ciljni družbi, z novelo zakona o DDV pa se ponovno omogoča vračilo DDV tudi za neplačane račune.

Novela zakona o prevzemih cilja na oživitev kapitalskega trga v Sloveniji, hkrati pa se prevzemni prag s tem približuje pragovom v drugih državah članicah EU.

Novela z namenom …

Preberi do konca - V veljavi noveli zakonov o prevzemih in o DDV

Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno dobiva evropsko podobo

27.06.2012 0

Vlada je sprejela predlog novele Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ker je v slovenski pravni red potrebno prenesti določbe dveh evropskih direktiv. Razlog za sprejem dopolnitve zakona je uskladitev predpisa z evropsko zakonodajo. Predlog dopolnitve zakona je v državni zbor poslan po skrajšanem postopku.

Predlog dopolnitve zakona prinaša več ključnih novosti. Ureja obveznosti pravnih oseb, podjetnikov in posameznikov ob zaposlovanju oseb na črno, še posebej državljanov tretjih držav, da poravnajo vse obveznosti iz delovnega razmerja za …

Preberi do konca - Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno dobiva evropsko podobo

Obračunavanje davčnega odtegljaja pri kabelski retransmisiji

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV zvezi s storitvami radiodifuzne retransmisije kot materialne avtorske pravice v skladu z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah – ZASP (Uradni list RS, št. 16/07-UPB3 in 68/08) in obveznostjo izračuna, odtegnitve in plačila davčnega odtegljaja po določbah 70. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 43/10, 59/11, 24/12 in 30/12) pojasnjujemo sledeče.

Davčni zavezanec pri izplačilu nadomestila, ki ima naravo materialne avtorske pravice, upošteva določbe …

Preberi do konca - Obračunavanje davčnega odtegljaja pri kabelski retransmisiji

Vračilo davka tretji osebi

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoDavčni organ lahko na podlagi petega odstavka 97. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) na podlagi izjave zavezanca za davek, ki je upravičen do vračila davka, ta davek vrne tretji osebi, ki jo v izjavi navede zavezanec za davek, vendar le pod pogojem, da ni možnosti za oškodovanje morebitnih upnikov zavezanca za davek.

Kljub temu, da ZDavP-2 jasno določa, da lahko davčni organ znesek preveč plačanega davka vrne le eni osebi, torej zavezancu za davek ali pa osebi, ki …

Preberi do konca - Vračilo davka tretji osebi

Obračunavanje koncesijske dajatve pri študentskih napotnicah

informator-racunovodstvo-vitagoZakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) posega tudi na področje študentskega dela in sicer v 130. členu določa višino in delitev koncesijske dajatev. Ta se s 1. 6. 2012 z 12 % poviša na 23 %, dodatna koncesijska dajatev pa ostane nespremenjena.

Koncesionarji so skladno z ZUJF dolžni koncesijsko dajatev nameniti:

  • 63 % obračunanih sredstev iz koncesijske dajatve v proračunski sklad ministrstva,
  • 17,4 % obračunanih sredstev iz koncesijske dajatve za delovanje Študentske organizacije Slovenije,
  • koncesionarju pa se priznajo stroški
Preberi do konca - Obračunavanje koncesijske dajatve pri študentskih napotnicah

Novela ZDDV-1 – razveljavitev 66.a člena ZDDV-1

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV Uradnem listu RS, št. 38/12 z dne 25. 5. 2012 je bila objavljena novela ZDDV-1F, ki je začela veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu. Z novelo je bil črtan 66. a člen ZDDV-1, s čimer je ukinjeno omejevanje pravice do odbitka DDV v primerih, ko davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, dobavitelju v roku, določenem z zakonom, ki ureja preprečevanje zamud pri plačilih, računa ne plača ali ga plača le delno ter neplačanega računa …

Preberi do konca - Novela ZDDV-1 – razveljavitev 66.a člena ZDDV-1
1 2 3 4