Novi sprejeti predpisi in predpisi v pripravi

Sprejeti

  • Zakon o spremembi Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-G)
    Novela zakona odpravlja nedoslednost pri prenosu določb evropske direktive v zvezi z odgovornostjo za proizvode z napako. Zvišuje višino škode na drugi stvari, ki jo je proizvajalec dolžan povrniti, iz 400 evrov na doseženih 500 evrov. Proizvajalec je tako dolžan povrniti škodo na drugi stvari, ki je običajno namenjena za zasebno uporabo le, če škoda dosega vrednost 500 eurov in če jo je potrošnik pretežno uporabljal za zasebno uporabo. Več
Preberi do konca - Novi sprejeti predpisi in predpisi v pripravi

Izbor – »Mladi podjetnik leta 2015«

08.04.2015 0

imageIzbor mladega podjetnika leta 2015 je v teku!

Zavod mladi podjetnik vabi mlade podjetnice in podjetnike, da se udeležijo izbora za mladega podjetnika leta.

Izbrali bodo mladega podjetnika oziroma podjetnico, ki se je s svojim dosedanjim delom v podjetju izkazal/a za nadpovprečno uspešnega, inovativnega ter prodornega.

Pomembno je, da deluje v etični panogi, je bolj ali manj samorasel podjetnik/ca in deluje v panogi, ki je bodočim mladim podjetnikom zanimiva in čimbolj realno dosegljiva.

Hkrati si želijo, da zmagovalec, kot …

Preberi do konca - Izbor – »Mladi podjetnik leta 2015«

Dnevnice 2015

Dnevnice od 1.1.2015

Pri opredelitvi višine dnevnic za službeno potovanje v Sloveniji v letu 2015, so upoštevana določila iz Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Obdobje
leto 2015
Dnevnice za službena potovanja v Sloveniji (v EUR) Celodnevna
dnevnica,
izplačana
članu
volilnega
odbora
od 6 do 8 ur od 8 do 12 ur nad 12 ur
polna znižana -15%* polna znižana -10%*
od 1.1. dalje 7,45 10,68 9,08 21,39 19,25 15,00

*Znižana dnevnica se

Preberi do konca - Dnevnice 2015

Obvestilo proračunskim uporabnikom v zvezi z zajemom in hrambo računov v elektronski obliki

05.04.2015 0

E-racunUprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju UJP) je uspešno zaključila testiranje sistema hrambe e-računov v testnem okolju eArhiva izbranega ponudnika Pošte Slovenije, d.o.o., Maribor (v nadaljevanju Pošta Slovenije). Pošta Slovenije je vzpostavila produkcijsko okolje sistema hrambe e-računov eArhiv.

Glede na navedeno se lahko pričnejo aktivnosti za vključitev proračunskih uporabnikov na produkcijsko okolje eArhiv. Proračunski uporabniki, ki že imajo sklenjeno posamično pogodbo s ponudnikom storitve Pošto Slovenije, lahko priključitev storitve naročijo z obrazcem Naročilo vključitve storitve eArhiv. Dodatne …

Preberi do konca - Obvestilo proračunskim uporabnikom v zvezi z zajemom in hrambo računov v elektronski obliki

e-Vročanje sklepov o davčni izvršbi bankam in hranilnicam

Od 1. 1. 2015 Finančna uprava RS vroča sklepe o davčni izvršbi bankam in hranilnicam zgolj preko informacijskega sistema za vročanje. Neplačnikom se ti sklepi še vedno vročajo v pisni obliki.

Sklep o davčni izvršbi na dolžnikova denarna sredstva prejmeta dolžnik in banka oz. hranilnica, pri kateri ima dolžnik odprt transakcijski račun. Do letošnjega leta sta (takratni) DURS in CURS obema prejemnikoma pošiljali sklepe v pisni obliki, po pošti. Z letošnjim letom pa se takšen sklep pošlje bankam in …

Preberi do konca - e-Vročanje sklepov o davčni izvršbi bankam in hranilnicam

Izdaja eRačunov – uporabniki operacijskih sistemov Mac in Linux

03.04.2015 0

tux,linuxV skladu z ZOPSPU lahko izdajatelji računov posredujejo eRačun proračunskim uporabnikom prek poslovnih bank, ponudnikov elektronskih poti in Portala UJP eRačun.

Pri uporabi spletnega Portala UJP eRačun je UJP zaznal določeno število izdajateljev, ki uporabljajo Mac in Linux operacijske sisteme, in niso mogli uporabljati portala.

Apple-OS-XUJP je na osnovi vprašanj in pobud pristopil k nadgradnji Portala UJP eRačun in bo s 3. 4. 2015 omogočil izdajanje e-računov tudi za uporabnike Mac in Linux operacijskih sistemov.

Glede na vzpostavljen sistem …

Preberi do konca - Izdaja eRačunov – uporabniki operacijskih sistemov Mac in Linux
1 2 3 4 5