15 napak pri prijavi na razpise

20.04.2015 0

Najpogostejše napake, ki se zgodijo ob prijavi na razpise za nepovratna sredstva:

  • Vlagatelj ne ustreza pogojem razpisa.
  • Vlagatelj nima registrirane ustrezne dejavnosti.
  • Projekt, ki ga podjetje prijavlja, ne sodi med upravičene stroške razpisa.
  • Prijavitelj ni priložil ustreznih dokazil in dokumentov.
  • Priloženi dokumenti so brez žigov in podpisov.
  • Pri zahtevku za izplačilo upravičenec ne izloči različnih popustov in dajatev ali uveljavlja neupravičen delež naložbe, kar mu lahko dodatno zniža odobrena sredstva.
  • Upravičenec predloži zahtevek v višini odobrenih nepovratnih sredstev, odda
Preberi do konca - 15 napak pri prijavi na razpise

SID banka s posojili za tehnološko-razvojne projekte

19.04.2015 0

Za tehnološke projekte v podjetjih, tudi start-upih, bo na voljo za 55 milijonov evrov posojil.

news_logo_1610sSID banka je prejšnji teden objavila novi kreditni liniji za razvoj malih in srednje velikih podjetij ter tehnološko-razvojne projekte. V okviru prve posojilne linije je podjetjem na voljo 83,3 milijona evrov, v okviru druge pa 55 milijonov evrov. Več

Kreditiranje tehnoloških podjetij

Posojilna linija v višini 55 milijonov evrov pa je namenjena financiranju tehnološko-razvojnih projektov malih in srednje velikih podjetij ter velikih podjetij. Podjetja …

Preberi do konca - SID banka s posojili za tehnološko-razvojne projekte

Po novem boste lažje in ceneje zaposlili tujce

18.04.2015 0

Zakon prinaša enotno dovoljenje, pa tudi strožje kazni za kršitelje

delavciPredvidoma 1. septembra letos bo začel veljati nov zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev. Ta prinaša predvsem poenostavitev nekaterih področij. Tujci iz tretjih držav tako ne bodo potrebovali več dveh dovoljenj, ampak le eno. Zakon sicer ne velja za državljane držav EU, Švice in državljane evropskega gospodarskega prostora. Za te države namreč že velja prost pretok delavcev.

Eno dovoljenje namesto dveh

Tujci po novem zakonu ne bodo več …

Preberi do konca - Po novem boste lažje in ceneje zaposlili tujce

Javni razpis za ugodna posojila projektom na področju obdelave in predelave lesa

17.04.2015 0

predelavalesaPredmet razpisa: Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil projektom na območju Republike Slovenije, in sicer vlagateljem, ki so registrirani za glavno dejavnost obdelave in predelave lesa ali proizvodnjo izdelkov iz lesa ter bodo hkrati izvedli začetno investicijo v osnovna sredstva za izvajanje dejavnosti na tem področju.

Namen razpisa je spodbujanje razvoja slovenske lesno predelovalne industrije na področju začetnih investicij, povezanih z vzpostavitvijo nove poslovne enote, razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote, diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki …

Preberi do konca - Javni razpis za ugodna posojila projektom na področju obdelave in predelave lesa

Javni natečaj za evropske nagrade za spodbujanje podjetništva za leto 2015

16.04.2015 0

podjetništvo1K sodelovanju so vabljene vse podporne institucije za podjetništvo in inovativnost, ki imajo status nacionalne organizacije, mestne ali krajevne skupnosti, regije in druge skupnosti pa tudi javno-zasebna partnerstva med javnimi organi in podjetniki, izobraževalni programi in poslovne organizacije.

Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva se podeljujejo od leta 2006 za odličnost pri spodbujanju podjetništva in malih podjetij na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Od prvega natečaja se je prijavilo več kot 2.500 projektov, ki so skupaj podprli ustanovitev več kot …

Preberi do konca - Javni natečaj za evropske nagrade za spodbujanje podjetništva za leto 2015

Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM na lokalnem nivoju v letu 2015 »VEM 2015«

e-vemPredmet razpisa: Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih storitev vstopnih točk VEM na lokalnem nivoju (v vseh statističnih regijah na območju Republike Slovenije) za ciljno skupino v letu 2015 na način, da bodo storitve kar najbolj dostopne vsem potencialnim uporabnikom.

Prijavitelj ali prijavitelj s partnerji mora izvesti sveženj storitev z minimalno pričakovanimi rezultati. Obrazložitve določenih storitev so opisane v splošnih navodilih prijaviteljem za pripravo vloge na javni razpis.

Več

Sveženj storitev:

  • Celostna obravnava potencialnega podjetnika –  spremljanje aktivnosti
Preberi do konca - Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM na lokalnem nivoju v letu 2015 »VEM 2015«
1 2 3 4 5