Računovodski opomnik za 28.02.2011

informator-racunovodstvo-vitagoInformator Poslovnega kluba Vitago opominja na zadnji rok za izpolnitev naslednjih davčnih obveznosti:


 • Predložitev poročila o dobavi blaga in storitev po 76.a členu ZDDV-1
 • Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
 • Poročanje Banki Slovenije – poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti – SKV
 • Poročanje pravnih oseb o izplačanih bruto plačah – obrazec 1-ZAP/M
 • Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve VP in drugih deležev, ter investicijskih kuponov, za leto 2010 (tudi pobot in odlog
Preberi do konca - Računovodski opomnik za 28.02.2011

Računovodski opomnik za 20.12.2010

informator-racunovodstvo-vitagoInformator Poslovnega kluba Vitago opominja na zadnji rok za izpolnitev naslednjih davčnih obveznosti:

 • Predložitev rekapitulacijskega poročila
 • Predložitev obračuna DDV
 • Poročanje Banki Slovenije – poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti – KRD
 • Poročanje Banki Slovenije – poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih – BST
 • Poročanje Banki Slovenije – poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov – DVP
 • Poročanje Banki Slovenije – mesečno poročilo o kapitalskih naložbah med
Preberi do konca - Računovodski opomnik za 20.12.2010

Računovodski opomnik za 30.11.2010

informator-racunovodstvo-vitagoInformator Poslovnega kluba Vitago opominja na zadnji rok za izpolnitev naslednjih davčnih obveznosti:


 • Zahteva za ugotavljanje davčne osnove dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov – za leto 2011
 • Predložitev obračuna DDV in plačevanje davčne obveznosti
 • Predložitev poročila o dobavi blaga in storitev po 76.a členu ZDDV-1
 • Poročanje pravnih oseb o plačah – obrazec 1-ZAP/M
 • Poročanje Banki Slovenije – poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti – SKV
Preberi do konca - Računovodski opomnik za 30.11.2010

Sprememba predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (s.p.-ji) med davčnim letom

informator-racunovodstvo-vitagoObveščamo vas, da je zadnji rok za vložitev zahteve za spremembo višine predhodne akontacije (s.p.-ji) za leto 2009, 02.08.2010:


 • glede na rok zapadlosti (»začasnega«) obroka predhodne akontacije za mesec avgust 2010 za davčne zavezance, katerih obdobje akontiranja je koledarski mesec.
Preberi do konca - Sprememba predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (s.p.-ji) med davčnim letom

Zadnji rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine za leto 2009

informator-racunovodstvo-vitagoObveščamo vas, da je zadnji rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine za leto 2009 02.08.2010:


 • za zavezance – rezidente, ki so zavezani k vložitvi napovedi, katerim informativni izračun dohodnine za leto 2009 ni bil vročen do 15. junija 2010,
 • za zavezance – nerezidente, ki so rezidenti države članice EU, ki v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, uveljavljajo olajšave za rezidente držav članic EU,
 • za zavezance – rezidente, ki niso zavezani k vložitvi napovedi, vendar kljub temu napoved
Preberi do konca - Zadnji rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine za leto 2009
1 5 6 7