Računovodski opomnik za 28.02.2011

informator-racunovodstvo-vitagoInformator Poslovnega kluba Vitago opominja na zadnji rok za izpolnitev naslednjih davčnih obveznosti:


  • Predložitev poročila o dobavi blaga in storitev po 76.a členu ZDDV-1
  • Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje
  • Poročanje Banki Slovenije – poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti – SKV
  • Poročanje pravnih oseb o izplačanih bruto plačah – obrazec 1-ZAP/M
  • Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve VP in drugih deležev, ter investicijskih kuponov, za leto 2010 (tudi pobot in odlog ugotavljanja)
  • Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji, ter v drugih državah članicah EU, za leto 2010
  • Dostava podatkov o dohodku od prihrankov v obliki plačil obresti, ki jih dosegajo upravičeni lastniki, za leto 2010
  • Napoved za odmero DDOIFI za leto 2010

Računovodstvo Vitago

Dostava podatkov o dohodku od prihrankov v obliki plačil obresti, ki jih dosegajo upravičeni lastniki, za leto 2010

Sorodni članki: