Struktura identifikacijskih številk za DDV v državah članicah, vključno z njihovimi kodami

Struktura identifikacijskih številk za DDV v državah članicah, vključno z njihovimi kodami:

Naziv države

Koda

države

Struktura identifikacijske

številke za DDV

Oblika številke za DDV

(brez kode države)

Avstrija AT ATU99999999[1] 1 skupina 9 znakov
Belgija BE BE0999999999[2] 1 skupina 10 številk[3]
Bolgarija BG BG999999999 ali
BG9999999999

1 skupina 9 številk ali
1 skupina 10 številk

Ciper CY CY99999999L 1 skupina 9 znakov
Češka CZ CZ99999999 ali
CZ999999999 ali
CZ9999999999

1 skupina 8 številk,
ali 1 skupina 9 številk,

Preberi do konca - Struktura identifikacijskih številk za DDV v državah članicah, vključno z njihovimi kodami

Davčne stopnje DDV v posameznih državah članicah EU

V spodnji tabeli so zbrane davčne stopnje DDV (davka na dodano vrednosti) v posameznih državah članicah EU. Podatki so veljavni na dan 01.05.2010.

1. Tabela zbranih davčnih stopenj za DDV (davka na dodano vrednost) v posameznih državah članicah EU. (Podatki so veljavni od dneva 01.05.2010 dalje):

(spodnja tabela vsebuje podatke za posamezno državo, oznako države, super znižano stopnjo DDV, znižano stopnjo DDV, splošno stopnjo DDV in ostalo)
(spodnja tabela vsebuje podatke za posamezno državo, oznako države, super znižano stopnjo

Preberi do konca - Davčne stopnje DDV v posameznih državah članicah EU

AJPES vodi register transakcijskih računov

14.07.2010 0

AJPES registriranim uporabnikom spletnega portala zagotavlja brezplačne vpoglede v javne podatke o transakcijskih računih poslovnih subjektov prek aplikacije eRTR. Uporabniki na podlagi vnosa iskalnih pogojev lahko pridobijo podatke o transakcijskih računih posameznega poslovnega subjekta. Na enak način uporabniki lahko pridobijo tudi podatke iz Arhiva RTR.

Vsebina in namen registra
V RTR se obdelujejo podatki o transakcijskih računih in o imetnikih transakcijskih računov z namenom, da se zagotovi centraliziran dostop do podatkov o transakcijskih računih posameznega imetnika za tekoče opravljanje …

Preberi do konca - AJPES vodi register transakcijskih računov

Seznam dobav blaga in storitev, za katere se uporablja nižja stopnja DDV

  1. Hrana (vključno s pijačo, razen alkoholnih pijač) za ljudi in živali; žive živali, semena, rastline in primesi, ki so (običajno) namenjene za pripravo hrane; izdelki, ki se (običajno) uporabljajo kot dodatki k hrani ali kot njen nadomestek; priprava jedi;
  2. dobava vode;
  3. zdravila, ki se uporabljajo za zdravljenje in preprečevanje bolezni v humani in veterinarski medicini, vključno z izdelki za nadzorovanje rojstev in z izdelki za higiensko zaščito;
  4. medicinske oprema, pripomočki in druga sredstva, ki so namenjena za lajšanje ali
Preberi do konca - Seznam dobav blaga in storitev, za katere se uporablja nižja stopnja DDV

Novi storitvi DURS

05.05.2010 0

Vpogled v plačilo prispevkov ter v stanje terjatev in obveznosti do Davčne uprave Republike Slovenije

Zaradi potrebe po še večji transparentnosti plačevanja prispevkov smo na davčni upravi uvedli dve novi storitvi. Od danes naprej lahko vsak davčni zavezanec sproti preverja, ali njegov delodajalec zanj plačuje socialne prispevke, nova storitev pa omogoča tudi vpogled v stanje terjatev in obveznosti zavezanca do davčne uprave.

Vpogled v zavezančeve podatke o plačanih prispevkih ter v stanje terjatev in obveznosti do davčne uprave je …

Preberi do konca - Novi storitvi DURS

EURIBOR – evropska medbančna obrestna mera – leto 2010

15.03.2010 0

Od 01.01.2007 naprej se v Republiki Sloveniji kot zakonito plačilno sredstvo uporabljajo bankovci in kovanci, ki se glasijo na euro (€). Posledično se za obdobja od 01.01.2007 naprej tolarska medbančna obrestna mera (SMOM) več ne izračunava in jo je nadomestila medbančna referenčna obrestna mera EURIBOR.

Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) od objave novele ZDavP-2(B) za namene pobiranja davkov uporablja izraz ”evropska medbančna obrestna mera”.

ZDavP se za namene pobiranja davkov sklicuje na evropsko medbančno obrestno …

Preberi do konca - EURIBOR – evropska medbančna obrestna mera – leto 2010
1 12 13 14 15 16 17