Struktura identifikacijskih številk za DDV v državah članicah, vključno z njihovimi kodami

Struktura identifikacijskih številk za v državah članicah, vključno z njihovimi kodami:

Naziv države

Koda

države

Struktura identifikacijske

številke za DDV

Oblika številke za DDV

(brez kode države)

Avstrija AT ATU99999999[1] 1 skupina 9 znakov
Belgija BE BE0999999999[2] 1 skupina 10 številk[3]
Bolgarija BG BG999999999 ali
BG9999999999

1 skupina 9 številk ali
1 skupina 10 številk

Ciper CY CY99999999L 1 skupina 9 znakov
Češka CZ CZ99999999 ali
CZ999999999 ali
CZ9999999999

1 skupina 8 številk,
ali 1 skupina 9 številk,
ali 1 skupina 10 številk

Nemčija DE DE999999999 1 skupina 9 znakov
Danska DK DK99 99 99 99 4 skupine 2 številk
Estonija EE EE999999999 1 skupina 9 znakov
Grčija EL EL999999999 1 skupina 9 znakov
Španija ES ESX9999999X[4] 1 skupina 9 znakov
Finska FI FI99999999 1 skupina 8 znakov
Francija FR FRXX 999999999

1 skupina 2 znakov,
1 skupina 9 številk

Zdr. kraljestvo GB GB999 9999 99 ali
GB999 9999 99 999[5] ali
GBGD999[6] ali
GBHA999[7]

1 skupina 3 številk,
1 skupina 4 številk in 1 skupina 2 številk;
ali 1 skupina 3 številk,1
skupina 4 številk,1 skupina 2 številk in
1 skupina 3 številk; ali
ena skupina 5 znakov

Madžarska HU HU99999999 1 skupina 8 številk
Irska IE IE9S99999L 1 skupina 8 znakov
Italija IT IT99999999999 1 skupina 11 številk
Litva LT LT999999999 ali
LT999999999999

1 skupina 9 številk,
ali 1 skupina 12 številk

Luksemburg LU LU99999999 1 skupina 8 številk
Latvija LV LV99999999999 1 skupina 11 številk
Malta MT MT99999999 1 skupina 8 številk
Nizozemska NL NL999999999B99[8] 1 skupina 12 znakov
Poljska PL PL9999999999 1 skupina 10 številk
Portugalska PT PT999999999 1 skupina 9 številk
Romunija RO RO999999999

1 skupina minimalno 2 številk
in maksimalno 10 številk

Švedska SE SE999999999999 1 skupina 12 številk
Slovenija SI SI99999999 1 skupina 8 številk
Slovaška SK SK9999999999 1 skupina 10 številk

Opombe:
9: številka
X: črka ali številka
S. črka, številka, »+« ali »*«
L: črka

[1] Na prvem mestu, ki sledi prefiksu, je vedno »U«.
[2] Prva številka, ki sledi prefiksu, je vedno nič (‘0’).
[3] Nova 10-številčna oblika je rezultat dodajanja začetne ničle k stari 9-številčni obliki.
[4] Prvi in zadnji znak je lahko črka ali številka; oba znaka ne moreta biti številki.
[5] Identificira trgovce glede na stroko.
[6] Identificira organe vlade.
[7] Identificira zdravstvene oblasti.
[8] Na 10. mestu, ki sledi prefiksu, je vedno črka »B«.

Vir: Spletne strani Evropske komisije

Sorodni članki: