Davčne stopnje DDV v posameznih državah članicah EU na dan 01.01.2012

V spodnji tabeli so zbrane (davka na dodano vrednosti) v posameznih državah članicah EU. Podatki so veljavni na dan 01.01.2012.

1. Tabela zbranih davčnih stopenj za DDV (davka na dodano vrednost) v posameznih državah članicah EU. (Podatki so veljavni od dneva 01.01.2012 dalje):

(spodnja tabela vsebuje podatke za posamezno državo, oznako države, super znižano stopnjo DDV, znižano stopnjo DDV, splošno stopnjo DDV in ostalo)
(spodnja tabela vsebuje podatke za posamezno državo, oznako države, super znižano stopnjo DDV, znižano stopnjo DDV, splošno stopnjo DDV in ostalo)

Država članica Oznaka (Super)
znižana
stopnja
Znižana
stopnja
Splošna
stopnja
Ostalo
Belgija BE 6 / 12 21 12
Bolgarija BG 9 20
Češka CZ 14 20
Danska DK 25
Nemčija DE 7 19
Estonija EE 9 20
Grčija EL 6,5 / 13 23
Španija ES 4 8 18
Francija FR 2,1 5,5 / 7
19,6
Irska IE 4,8 9 / 13,5 23 13,5
Italija IT 4 10 21
Ciper CY 5 / 8 15
Latvija LV 10 21
Litva LT 5 / 9 21
Luksemburg LU 3 6 / 12 15 12
Madžarska HU 5 / 18 27
Malta MT 5 18
Nizozemska NL 6 19
Avstrija AT 10 20 12
Poljska PL 3 7 22
Portugalska PT 5 / 12 20 12
Romunija RO 9 19
Slovenija SI 8,5 20
Slovaška SK 6 / 10 19
Finska FI 8 / 12 22
Švedska SE 6 / 12 25
Združeno kraljestvo UK 5 17,5

Vir: Spletne strani Evropske komisije

Sorodni članki: