Danes se izteče rok za doplačilo dohodnine!

informator-racunovodstvo-vitagoRok za se izteče 30. julija 2010
28. julija 2010, bo na TRR nakazano vračilo dohodnine


Dohodninske zavezance, ki so prejeli informativne izračune dohodnine z datumom odpreme 31. 5. 2010 in imajo doplačilo dohodnine, želimo obvestiti, da se rok za plačilo dohodnine izteče 30. 7. 2010. Sicer pa je omenjeni datum natisnjen na plačilnem nalogu, ki je sestavni del informativnega izračuna dohodnine. Zavezanci, ki so zoper vložili ugovor, rok se je iztekel 30. 6. 2010, jim zneska ni treba poravnati, saj ugovor zadrži izvršitev.

Naj spomnimo, da je davčna uprava v drugi tranši z datumom odpreme 31. 5. 2010 izdala 519.062 informativnih izračunov dohodnine, od tega 187.038 (36,0 %) z doplačili, 281.503 (54,3 %) z vračili, 50.521 (9,7 %) pa brez vračila ali doplačila dohodnine. V tej tranši bo skupaj za 53.534.860,64 EUR doplačil in 128.290.509,67 EUR vračil. Povprečni znesek doplačila znaša 286 EUR, povprečni znesek vračila pa 456 EUR.

Zavezancem z vračili dohodnine bo znesek na njihov TRR nakazan jutri, 28. julija 2010. Zavezanci, ki so zoper informativni izračun dohodnine vložili ugovor, rok se je iztekel 30. 6. 2010, jim zneska ni potrebno poravnati, saj ugovor zadrži izvršitev. Skupaj je bilo vloženih 43.881 ugovorov (4,3% glede na število izdanih vseh informativnih izračunov), to je 39,7% manj, kot leto poprej. Večina ugovorov (69 %) se je nanašala na spreminjanje podatkov o vzdrževanih družinskih članih. Brez ugovorov v zvezi z vzdrževanimi družinskimi člani je bilo prejetih le 13.818 ugovorov, kar pomeni, da je bilo 98,6 % informativnih izračunov pravilnih.

Naj na tem mestu opozorimo še na pravice oziroma možnosti davčnih zavezancev v zvezi z odpisom odlogom ali obročnim plačevanjem davčnih obveznosti. V zvezi z dohodnino se zavezanci najpogosteje odločajo za plačilo na tri obroke, kjer ni potrebno izpolnjevati nobenih  kriterijev glede socialnih razmer, zadošča zgolj vloga, v kateri zavezanec izjavi, da davka ni zmožen plačati v enkratnem znesku, ter da ne more zagotoviti zavarovanja. Drugi način je odpis, delni odpis, odlog ali obročno plačilo davka na največ 24 obrokov. Pri tem morajo zavezanci izpolnjevati določene kriterije glede socialnih razmer. Tretja možnost pa je plačilo na 12 obrokov, kjer zavezanec predloži instrument zavarovanja ali omogoči davčni službi vknjižbo zastavne pravice. Podrobnejše pojasnilo v zvezi s tem je objavljeno na spletni strani DURS.

Služba za odnose z javnostmi,
Davčna uprava Republike Slovenije

Sorodni članki: