Povprečne mesečne plače v Sloveniji, oktober 2009

informatorPovprečna mesečna neto plača za oktober 2009 je znašala 935,11 EUR in je bila za 0,6 % višja od povprečne mesečne neto plače za september 2009.

Povprečna mesečna plača za oktober 2009 višja od plače za pretekli mesec

Povprečna mesečna bruto plača za oktober 2009 je (po podatkih iz statističnega raziskovanja Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah) znašala 1448,13 EUR. Glede na september 2009 je bila višja za 1,0 %, glede na oktober 2008 pa je bila višja za 1,7 %. Realno se je povprečna mesečna bruto plača za oktober 2009 glede na pretekli mesec zvišala za 0,9 %, glede na isti mesec preteklega leta pa za 1,7 %.

Povprečna mesečna neto plača za oktober 2009 je znašala 935,11 EUR. Glede na september 2009 je bila višja za 0,6 %, glede na oktober 2008 pa je bila višja za 1,9 %.

Vir: SURS

Sorodni članki: