Stališče o izvajanju zakona o udeležbi delavcev pri dobičku

Na Ministrstvo za gospodarstvo se je več subjektov obrnilo z vprašanjem, kdaj se lahko (v luči uveljavljanja davčnih olajšav) zaposlenim prvič deli dobiček po pravilih Zakona o udeležbi delavcev pri dobičku (Ur. l. RS št. 25/08, v nadaljevanju: ZUDDob) oz. ali bodo gospodarske družbe zaposlenim udeležbo po pogodbi o udeležbi delavcev pri dobičku, ki bi bila sprejeta, potrjena in registrirana v letu 2008, lahko prvič delile leta 2009 (za leto 2008) ali šele 2010 (za leto 2009).

Šesti odstavek 8. člena ZUDDob določa: »Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo pooblaščene osebe, uporablja pa se za naslednje poslovno leto, šteto od dneva sklenitve pogodbe.« Zakon torej določa, kdaj je pogodba sklenjena in od kdaj se uporablja, ne določa pa izrecno, katero je prvo leto, za katerega je mogoče deliti ustvarjeni dobiček.

Stališče Ministrstva za gospodarstvo (predhodno usklajeno z Ministrstvom za finance) je, da je lahko udeležba pri dobičku po ZUDDob, za katero se lahko uveljavljajo davčne olajšave, prvič dogovorjena za dobiček poslovnega leta, ki se začne 1. januarja 2008 ali kasneje. Do davčne obravnave po pravilih ZUDDob je upravičena le delitev dobička, ki je ustvarjen v letu 2008 (tekoči dobiček), kar pomeni, da morebitni preneseni dobiček (dobiček iz preteklih let) ne more biti deležen navedenih olajšav. Iz navedenega izhaja, da bo lahko do prvih primerov uveljavljanja davčnih olajšav po ZUDDob (denarne sheme, kjer pridobijo subjekti olajšave po enem letu odloga izplačila) prišlo v letu 2010 – pri ugotavljanju davčne osnove gospodarskih družb za leto 2010.

Sorodni članki:

  • Ni sorodnih člankov.