Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Univerze v Ljubljani

LogotipUL_LPredmet razpisa: Predmet javnega zbiranja ponudb za prodajo poslovnih prostorov in izhodiščna cena:

Dva poslovna prostora, v izmeri 110,95 m2 in pripadajoča oprema, v drugem nadstropju, v objektu Tobačna, na naslovu: Tržaška 2, 1000 , in sicer:

  • del stavbe št. 191 v izmeri 89,35 m2,
  • del stavbe št. 203 v velikosti 21,6 m2,
  • ustrezen solastniški delež na vseh skupnih delih stavbe in
  • pripadajoča oprema v poslovnem prostoru št. 191.

Oba poslovna prostora in oprema se skupaj.

Nakup zgolj posameznega poslovnega prostora brez opreme, ni možen.

Izhodiščna cena za obe nepremičnini in opremo skupaj 90.000,00 EUR.

Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«.

Razpisnik: Univerza v Ljubljani

Rok: Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 16. 7. 2015 do 10. ure.

Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10 % izhodiščne cene .

Dodatne informacije: Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled predmetne nepremičnine, dobijo interesenti na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za strojništvo, Kontaktna oseba: dr. Tone Češnovar, Tel: (01) 47-71-143, e-pošta: dekanat@fs.uni-lj.si.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu RS, na spletni strani Univerze v Ljubljani in na spletni strani Univerze v Ljubljani, Fakultete za strojništvo.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Vir: Uradni list RS, Št. 43, Datum: 19. 6. 2015, Stran: 1202

Sorodni članki: