Za mala podjetja decembra še en rok za Obzorje 2020

horizon2020

Do zdaj sta bila že dva roka prijav v novem programu za in raziskave Obzorje 2020. Slovenska podjetja so oddala nekaj manj kot 140 prijav.

Instrument za mala in srednja podjetja (MSP), ki sodi v okvir Obzorja 2020, se je začel izvajati marca letos. Program je izključno za MSP, njegov namen pa je podpreti vse inovativne projekte, ki izkazujejo visoko stopnjo razvoja, rasti in internacionalizacije.

Cilj programa za MSP je predvsem pomagati podjetjem premagati razdaljo med raziskavami in razvojem ter komercializacijo inovacij. Do zdaj sta potekla že dva roka za prijavo, in sicer je bilo na drugi prijavni rok oddanih 1.944 prijav, kar je skoraj 800 manj kot na prvem roku. Slovenska podjetja so oddala 67 prijav, medtem ko jih je bilo na prvem roku 71. Razpis ima v letu dni štiri prijavne roke.

Potek prijave

Prijava na razpis poteka v treh fazah, vendar ni pogoj, da se podjetje s svojim projektom prijavi na vse tri. Podjetje, ki je na primer kandidiralo za prvo fazo, se lahko na drugo prijavi šele, ko je predhodna faza končana. Če ima podjetje že izdelan koncept in študijo izvedljivosti, lahko kandidira neposredno za drugo fazo, torej za sredstva za nadaljnji razvoj in prodor na trg.

Predstavitev ideje

Prijava na prvo fazo pomeni predstavitev vaše ideje. Če se bo komisiji vaša ideja zdela inovativna in bo izražala velik potencial rasti, vas bodo pozvali k izvedbi študije izvedljivosti. V njenem okviru je največja višina upravičenih stroškov 71.249 evrov, sofinanciranje pa je 70-odstotno oziroma 50 tisoč evrov. V študiji izvedljivosti preverjate tehnološko in praktično kot tudi ekonomsko upravičenost inovacijske ideje oziroma koncepta.

Predstaviti je treba stopnjo inovativnosti (novih izdelkov, procesov, načrtovanja, storitev in tehnologij ali novih uporab zdajšnjih tehnologij na trgu) za sektor, v katerem naj bi inovacija delovala. Prav tako so dejavnosti v okviru upravičenih stroškov prve faze ocene tveganja, tržne raziskave, udeležba uporabnikov, upravljanje intelektualne lastnine, razvoj inovacijske strategije, iskanje partnerjev, izvedljivost koncepta… Za pripravo te faze projekta imate šest mesecev časa, pri izvedbi pa lahko uporabite tudi zunanje izvajalce, katerih stroški so prav tako upravičeni. Cilj prve faze je izdelava celotne študije izvedljivosti.

Izkazovanje potenciala

V drugo fazo se lahko prijavijo , ki so že podprti s strateškim poslovnim načrtom in študijo izvedljivosti. Projekti morajo izkazovati velik potencial v smislu konkurenčnosti in gospodarske rasti. Če je vaš projekt v tej fazi pozitivno ocenjen, se je treba osredotočiti na dejavnosti, kot so predstavitve, preizkušanje, izdelava prototipa, pilotna uporaba rešitev, izdelava končnega produkta, odziv trga in druge dejavnosti, ki bodo omogočile, da vaša inovacija (izdelek, proces, storitev) preide v fazo, zrelo za trg.

Če je potrebno dodatno raziskovanje, je to upravičeno tudi v tej fazi. Višina sofinanciranja v tej fazi je od 0,5 do 2,5 milijona evrov, sofinanciranje pa je v višini 70 odstotkov, lahko tudi stoodstotno, če gre za visoko stopnjo raziskav.

Trajanje druge faze je lahko od 12 do 24 mesecev. Pričakovani rezultat druge faze je razvit in končan izdelek, pripravljen za trg.

Tretja faza prijave zajema podporo pri promociji in komercializaciji produkta na trgu. Neposrednega sofinanciranja v tej fazi ni, vendar vam lahko podporo dajo v obliki lažjega dostopa do javnega in zasebnega tveganega kapitala.

Novi rok decembra

Na prvem roku je bilo izmed 2.662 prijavljenih projektov, od katerih sta bili ustrezni 2.602 prijavi, odobrenih le šest odstotkov vseh projektov. To pomeni, da je bilo v sofinanciranje sprejetih 155 projektov, med katerimi sta bila iz Slovenije odobrena dva. Na drugi rok je bilo iz Slovenije 67 prijav, rezultate drugega odpiranja se pričakuje novembra. Naslednji rok za oddajo prijav je 17. december 2014.

Vir: Finance, 26. 11. 2014, www.finance.si, Avtor: Sanja Polanec, Tiko Pro

Sorodni članki: