Kako izračunamo zamudne obresti

Pri poslovanju se velikokrat srečamo z zamudnimi obrestmi. Najsi bo, da kot dolžnik dobimo izračun obresti ki jih moramo plačati, ali kot tisti, kar je seveda bolje, ki jih zaračunava svojim dolžnikom. Seveda tu ne bo govora, kako se obresti računajo ”peš”, ampak kje najdemo orodja, ki to storijo namesto nas. Vsem se namreč ne splača kupovati dragih programov, ki poleg izračuna zamudnih obresti ponujajo še kup stvari, ki jih ne potrebujemo. In seveda, če izračuna obresti ne ponuja vaš računovodski program, ali se tega otepajo v vašem računovodskem servisu, lahko to brezplačno storite na nekaterih portalih na svetovnem spletu.

denar1Eden izmed njih je Izračun zamudnih obresti, ki ga ponuja družba IUS Software in je klasičen primer vpisa datumov in zneska. Uporaba pripomočka pa je omejena na enkrat dnevno, če seveda niste naročnih ostalih storitev. Aplikacija tudi ne ponuja kaj več, kot samo od enkratnega zneska.

Meni ljubša pa je aplikacija Izračun zamudnih obresti portala mojdenar.com. Aplikacija ponuja neomejeno število izračunov katerih rezultati se vam skupaj z kumulativo vsakokrat izpišejo na isti strani, ki jo kasneje lahko tudi natisnete, kar je zelo uporabno. Portal v levi navigaciji ponuja še anuitetne in obročne izračune kredita in primerjavo med samimi krediti. Vsekakor priporočam slednjega.

Še beseda o predpisani obrestni meri zamudnih obresti.

  • Predpisana obrestna mera zamudnih obresti je letna obrestna mera, po kateri se obrestujejo denarne obveznosti od dneva nastanka dolžnikove zamude do dneva plačila.
  • Predpisana obrestna mera zamudnih obresti, ob upoštevanju določbe (d) točke prvega odstavka 3. člena Direktive 2000/35/Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. junija 2000 o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih (UL L št. 200 z dne 8. 8. 2000, str. 35), je vodilna obrestna mera, povečana za 8 odstotnih točk.
  • Predpisana obrestna mera iz prvega odstavka tega člena velja za šestmesečno obdobje, ki se začne s 1. januarjem oziroma 1. julijem.
  • Vodilna obrestna mera je obrestna mera, ki jo uporablja Evropska centralna banka za operacije glavnega refinanciranja, ki jih je opravila pred prvim koledarskim dnem zadevnega šestmesečnega obdobja.
  • Minister, pristojen za finance, objavi višino tako določene predpisane obrestne mere zamudnih obresti in vse spremembe v Uradnem listu RS

Sorodni članki: