Javni razpis – Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2015 (P2A)

Predmet razpisa: Predmet produkta so za inovativna podjetja, ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad v letu 2015.
sps
Namen produkta je podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Cilji javnega razpisa, merjeni po preteku treh let od odobritve:

  • uspešno poslovanje vsaj 50 % podprtih podjetij. Kot uspešna podjetja se štejejo podjetja, ki imajo najmanj enega zaposlenega, ki bodo ustvarjala najmanj 50.000 EUR čistih prihodkov od prodaje letno in ki bodo poslovala z dobičkom,
  • vstop strateškega investitorja oziroma vlagateljev tveganega kapitala v vsaj 10 % podprtih podjetjih.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina subvencij za ciljno skupino P2A po tem razpisu znaša največ do 480.000 EUR.

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Rok: Rok za predložitev vlog je 21. 4. 2015.

Dodatne informacije: Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: (02) 234-12-53, (02) 234-12-72 in (02) 234-12-64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na spletni strani: http://www.podjetniskisklad.si/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj

Vir: Uradni list RS, Št. 17, Datum: 13. 3. 2015, Stran: 402

Sorodni članki: