Javni razpis URE-GEN-I-2013-3 – Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih

Nepovratna_sredstvaPredmet razpisa: Predmet javnega razpisa so nepovratne za nove investicije pravnim osebam in podjetnikom, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, za naslednje ukrepe:

A. Vgradnja energetsko učinkovitih kotlov na zemeljski plin;

B. Zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso;

C. Vgradnja toplotnih črpalk za proizvodnjo toplote;

D. Vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave;

E. Vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov in frekvenčnih pretvornikov, regulatorjev ter krmilnikov na obstoječe elektromotorne pogone;

F. Vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote;

G. Namestitev opreme za uvedbo in izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo;

H. Povečanje učinkovitosti sistemov za pripravo komprimiranega zraka.

Pogoji za sodelovanje: Prijavitelji po tem razpisu so vsa podjetja, organizirana kot gospodarske družbe, registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) ali samostojni podjetniki, ki imajo sedež v RS.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude znaša 175.000,00 EUR.

Razpisnik: GEN-I, d.o.o.

Rok: Prijavitelji se lahko prijavijo na javni razpis od vključno 11. 11. 2013 dalje. Prvo odpiranje vlog bo 12. 11. 2013. Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do zadnjega odpiranja, ki bo 6. 12. 2013. V primeru dodelitve vseh razpisanih sredstev pred zadnjim odpiranjem, bo sofinancer objavil zaključek razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in na svoji spletni strani.

Dodatne informacije: Kontaktna oseba za dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo je Rado Kotar. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi izključno po elektronski pošti, na naslov: rado.kotar@gen-i.si.

Razpisna dokumentacija: Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko prosilci dobijo na spletnih straneh sofinancerja: www.gen-i.si.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Vir: Uradni list RS, Št. 92, Datum: 8. 11. 2013, Stran: 3060

Sorodni članki:

Komentiraj

Komentiraj