Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike

KDO predloži obračun

Podatke na tem obrazcu predložijo zasebniki, ki izračunavajo obvezne prispevke za socialno varnost, določene z zakoni, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo in družinske prejemke in zaposlovanje.

KDAJ mora zavezanec predložiti obračun

Zasebnik mora obrazec predložiti najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.

KJE IN KAKO predložiti obračun

Podatki iz obračuna PSVZ se dostavijo izključno v elektronski obliki preko storitev elektronskega poslovanja DURS http://edavki.durs.si. Dostop in oddaja obračunov je mogoča z uporabo certificiranih digitalnih potrdil. Navodila za registracijo in uporabo potrdil so objavljena na spletnem naslovu http://edavki.durs.si v področju »Registracija«.

Podatki morajo biti zapisani v predpisani sestavi XML, ki je objavljena na spletni strani DURS:
http://www.durs.gov.si ali http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/Technicals/FormsXml.aspx.

VLOGA – obrazec

TAKSA

Takse ni.

SANKCIJE

Z globo od 1.600 do 25.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne predloži obračuna prispevkov za socialno varnost ali ne predloži obračuna prispevkov za socialno varnost na predpisan način oziroma v predpisanih rokih.

POJASNILA

PRAVNE PODLAGE

  • Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost (Uradni list RS, št. 138/06, 126/08)
  • Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Vir: DURS

Sorodni članki:

Komentiraj

E-mail naslov ne bo objavljen.


*