Kje poiskati partnerje za EU razpise

Velika večina razpisov centraliziranih programov (razpis velja za celotno EU ali Evropo) kot pogoj za prijavo zahteva partnerstvo. Podjetje, ki bi želelo pridobiti nepovratna sredstva, se na razpis ne more prijaviti samo, temveč le skupaj z ostalimi podjetji ali drugimi ustanovami. Partnerstvo je pogoj tudi pri nekaterih decentraliziranih (razpis velja le v Sloveniji) ali državnih programih, med v Sloveniji objavljenimi pa je še več takih, kjer je partnerstvo možno, ni pa pogoj. Najti ustrezne partnerje za prijavo na razpis pa je lahko za podjetnika – začetnika na področju nepovratnih sredstev – velik izziv. Poglejmo, kako si lahko olajšate premagovanje tega izziva.

Vsekakor mora biti cilj iskanja partnerjev sestaviti partnerstvo, ki ne bo le ustrezalo razpisnim pogojem, ampak bo tudi učinkovito pri izpeljavi projekta. Zato je najbolje, če se projektni partnerji podjetja oz. ustanove medsebojno že prej poznajo. Partnerje je tako najbolj priporočljivo najti med poslovnimi parterji in ustanovami (npr. raziskovalnimi inštituti) s katerimi ste že sodelovali. Tudi ti imajo razpredeno svojo mrežo poznanstev in lahko v partnerstvo pripeljejo ali vam priporočijo nove potencialne člane partnerstva.

Žal pa samo s to metodo ni mogoče vedno sestaviti ustreznega partnerstva. Takrat si lahko pomagamo z drugimi načini. Mnogi programi, v okviru katerih se izvajajo razpisi, imajo na internetnih straneh programa tudi aplikacijo za iskanje partnerjev. Tam lahko objavite vašo projektno idejo in določite kakšne vrste partnerja iščete, lahko pa samo predstavite vaše podjetje in izrazite interes za vključitev v projektno partnerstvo iz določenega področja. Podjetja, specializirana za pripravo prijavne dokumentacije, imajo nabor kontaktov in vas lahko hitro povežejo s potencialnimi partnerji.

Izvajalci programov kmalu po objavi organizirajo tudi informativne dogodke (info days), ki jih obiskujejo ostali interesenti za prijavo na določen razpis. Tam je obilo priložnosti za medsebojno spoznavanje in mreženje. Priložnosti za navezovanje stikov in iskanje potencialnih partnerjev pa so tudi sejmi, seminarji, konference in podobni dogodki. Učinkovita možnost iskanja projektnih partnerjev so tudi socialna omrežja na internetu – predvsem LinkedIn, kjer se lahko priključite skupinam, ustvarjenim za mreženje znotraj posameznih programov.

Ocenjevalne lestvice prijavljenih projektnih predlogov pri nekaterih razpisih zelo visoko točkujejo reference – pretekla sodelovanja v evropskih projektih (primer so razpisi 7. okvirnega programa). V kolikor referenc nimate, imate pa zelo dobro projektno idejo, lahko poiščete ustanovo z veliko referencami, ji predate vlogo vodilnega partnerja (in ustrezen finančni delež na projektu), prevzamete pa večino dela pri pripravi prijavnice. Z nekajkratnim sodelovanjem na projektih kot partner si ustvarite portfelj izvedenih projektov, zaradi katerega bo vaše podjetje oz. ustanova zaželen partner v novih partnerstvih.

Vir: www.finance.si/blog/32/1172, 7. 5. 2012, Avtor: Janez Berdavs, Data d.o.o.

Sorodni članki: