Zakon o dohodnini in pokojnine v letu 2009

V letu 2009 se sistem in tehnika obračunavanja akontacije dohodnine od pokojnin, invalidskih nadomestil in drugih denarnih dajatev, ki jih obračunava in izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavod) v primerjavi z letom 2008 ne spreminjata. Zavod pri obračunu pokojnin, invalidskih nadomestil, priznavalnin in drugih denarnih dajatev upošteva veljavno zakonodajo in sicer Zakon o dohodnini (v nadaljevanju ZDoh-2) in Zakon o davčnem postopku (v nadaljevanju ZDavP-2), ki sta bila objavljena v Uradnem listu RS …

Preberi do konca - Zakon o dohodnini in pokojnine v letu 2009

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2008

22.12.2008 0

Na podlagi tretjega odstavka 61. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS) izdaja Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije.

JAVNI POZIV
k vložitvi napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2008.

Zavezanci, ki so v letu 2008 fizičnim osebam oddali v najem premično ali nepremično premoženje, morajo vložiti napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem najpozneje do 15. januarja 2009.…

Preberi do konca - Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2008
1 5 6 7