Dohodnina 2010 (informativni izračun dohodnine) – pogosta vprašanja in odgovori

18.03.2011 0

1. Kaj je informativni izračun dohodnine?

Informativni izračun je izračun dohodnine, ki ga bo davčna uprava na dom poslala vsem dohodninskim zavezancem najkasneje do 15. junija 2011. Rok za odpremo informativnih izračunov dohodnine je namreč 31. maj 2011. Za vročenega pa se šteje 15. dan od dneva odpreme.

Sestavljen bo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga Davčna uprava RS, to je uradnih evidenc, podatkov izplačevalcev dohodkov in podatkov o vzdrževanih družinskih članih, ki so jih Davčni upravi RS do …

Preberi do konca - Dohodnina 2010 (informativni izračun dohodnine) – pogosta vprašanja in odgovori

Zakon o dohodnini (ZDoh-2-UPB7)

11.03.2011 0

Na podlagi drugega odstavka 153. člena Poslovnika državnega zbora in sklepa Državnega zbora z dne 23. 11. 2010 je Državni zbor na seji dne 4. 2. 2011 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o dohodnini, ki obsega:

– Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06 z dne 16. 11. 2006),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini – ZDoh-2A (Uradni list RS, št. 10/08 z dne 30. 1. 2008),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah …

Preberi do konca - Zakon o dohodnini (ZDoh-2-UPB7)

Izračunavanje in plačevanje akontacije dohodnine od drugih dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoZakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (v nadaljevanju: ZDoh-2H), ki je bil 27. 12. 2010 objavljen v Uradnem listu RS, št. 106/2010 in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (v nadaljevanju: ZDavP-2D), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 97/2010, sta prinesla spremembe izplačevalcem drugih dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti.

V nadaljevanju povzemamo bistvene novosti, ki so pomembne za izplačevalce kmetijskih subvencij.

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni …

Preberi do konca - Izračunavanje in plačevanje akontacije dohodnine od drugih dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

Akontacija dohodnine od pokojninske rente

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV nadaljevanju je pojasnjeno obračunavanje in plačilo akontacije dohodnine ob izplačilu pokojninske rente.

Obdavčitev izplačila pokojninske rente iz naslova prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, sklenjenega po pokojninskem načrtu, ki je vpisan v poseben register v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ureja tretji odstavek 42. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 51/10 – UPB6, 106/10), ki določa, da se v davčno osnovo všteva 50 % izplačane pokojninske rente. Navedena davčna obravnava se uporablja …

Preberi do konca - Akontacija dohodnine od pokojninske rente

Obračun akontacije dohodnine za poslovodenje – upokojenec

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoZavezanec navaja, da bo upokojenec opravljal v družbi, kjer je bil zaposlen, funkcijo poslovodenja. Za to bo prejemal plačilo v višini, ki je večja od pokojnine. Meni, da je družba glavni delodajalec v skladu z določbo drugega odstavka 127. člena ZDoh-2, ker pri njej dosega pretežni del dohodka in zato bi od plačila za poslovodenje bilo treba obračunati in plačati akontacijo dohodnine po lestvici ob upoštevanju olajšav.

Zavezanca zanima:

  1. Kdo je v navedenem primeru glavni delodajalec?
  2. Po kateri stopnji
Preberi do konca - Obračun akontacije dohodnine za poslovodenje – upokojenec

Vprašanja in odgovori v zvezi z vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za VDČ pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2010

1. Kdo naj izpolni vlogo?

Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane vložijo zavezanci za dohodnino, ki med letom (pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka) niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in zavezanci, ki so olajšavo med letom uveljavljali, pa želijo te podatke spremeniti.

2. Na koliko zavezancev se nanaša ta vloga?

Po izkušnjah iz preteklih let se vloga nanaša na okoli 180.000 zavezancev za dohodnino.

3. Zakaj

Preberi do konca - Vprašanja in odgovori v zvezi z vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za VDČ pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2010
1 3 4 5 6 7