Razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za projekte malega in srednjega gospodarstva – Regionalni center za razvoj, Zagorje ob Savi

16.05.2012 0

Predmet razpisa: Predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov v okvirni vrednosti 1.300.000,00 EUR, za katere bo RCR dodeljeval garancije v višini 50 % skupne vrednosti kreditov.

Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:

  • nakup opreme-osnovnih sredstev,
  • nakup, gradnja ali prenova poslovnih prostorov,
  • nakup, ureditev in opremljanje zemljišča in pridobivanje projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
  • stroški nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc, know-howa, nepatentiranega tehničnega znanja).

Posojila niso namenjena poplačilu oziroma zamenjavi obstoječih posojil.

Investicija mora …

Preberi do konca - Razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za projekte malega in srednjega gospodarstva – Regionalni center za razvoj, Zagorje ob Savi

Obrestne mere bodo še subvencionirane

29.03.2012 0

Slovenski podjetniški sklad bo v začetku aprila objavil dva razpisa za garancije za bančna posojila in subvencioniranje obrestne mere. Gre za zelo iskana razpisa, in sicer Garancije sklada za bančne kredite za tehnološko inovativne projekte (P1 TIP) in Garancije sklada za bančne kredite (P1). Če ima podjetje vsaj malo inovativen projekt, je bolje poskusiti na prvem razpisu, za katerega je namenjenih več sredstev in na katerem je lažje uspeti.

Sklad namreč poskuša podjetnike spodbuditi k razmišljanju, da inovativni tehnološki …

Preberi do konca - Obrestne mere bodo še subvencionirane

Gospodarsko ministrstvo že pripravilo nekaj ukrepov za pomoč podjetjem

29.09.2010 0

Ministrstvo za gospodarstvo je že pripravilo nekaj ukrepov za pomoč podjetjem pri sanaciji posledic poplav.

Gre za operativne ukrepe, ki jih je mogoče začeti izvajati zelo hitro. Ko pa bodo podjetja natančno ocenila škodo, bodo na ministrstvu pripravili program ukrepov.

Gospodarsko ministrstvo lahko podjetjem pomaga pri pokrivanju izpada prihodka in pri obnavljanju zalog, ki so bile uničene v poplavah.

Tako so na ministrstvu pripravili ukrep, na podlagi katerega bodo prek Slovenskega podjetniškega sklada dodeljevali državno pomoč za …

Preberi do konca - Gospodarsko ministrstvo že pripravilo nekaj ukrepov za pomoč podjetjem