Računovodski opomnik za 28.02.2011

informator-racunovodstvo-vitagoInformator Poslovnega kluba Vitago opominja na zadnji rok za izpolnitev naslednjih davčnih obveznosti:


 • Predložitev poročila o dobavi blaga in storitev po 76.a členu ZDDV-1
 • Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
 • Poročanje Banki Slovenije – poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti – SKV
 • Poročanje pravnih oseb o izplačanih bruto plačah – obrazec 1-ZAP/M
 • Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve VP in drugih deležev, ter investicijskih kuponov, za leto 2010 (tudi pobot in odlog
Preberi do konca - Računovodski opomnik za 28.02.2011

Računovodski opomnik za 20.12.2010

informator-racunovodstvo-vitagoInformator Poslovnega kluba Vitago opominja na zadnji rok za izpolnitev naslednjih davčnih obveznosti:

 • Predložitev rekapitulacijskega poročila
 • Predložitev obračuna DDV
 • Poročanje Banki Slovenije – poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti – KRD
 • Poročanje Banki Slovenije – poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih – BST
 • Poročanje Banki Slovenije – poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov – DVP
 • Poročanje Banki Slovenije – mesečno poročilo o kapitalskih naložbah med
Preberi do konca - Računovodski opomnik za 20.12.2010
1 2 3