Spodbude, ki jih nudi Zavod RS za zaposlovanje

SPODBUDE ZA ZAPOSLOVANJE: POMURJE

Osnova: Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010 do 2015 (ZRPPR1015 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZRPPR1015)

1. POVRAČILO PLAČANIH PRISPEVKOV ZA ZAPOSLITEV BREZPOSELNIH

(ZRPPR1015, 5. čl.)

KDO lahko uveljavlja spodbudo za zaposlovanje?

Delodajalci, ki:

  • ste zavezanci po ZDDPO-2 oz. ZDoh-2,
  • imate sedež v Pomurski regiji in ekonomsko aktivnost dejansko opravljate v Pomurski regiji,
  • ste/boste brezposelne osebe najpozneje do 31. 12. 2017 zaposlili za najmanj 2 leti,
  • s temi zaposlitvami izkazujete povečanje števila
Preberi do konca - Spodbude, ki jih nudi Zavod RS za zaposlovanje

Aktualni programi za spodbujanje zaposlovanja

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanjeV okviru programov spodbujanja zaposlovanja vam omogočamo subvencije oziroma delno povračilo stroškov za zaposlitev novih sodelavcev.

Dodelimo vam lahko subvencije za nove zaposlitve, povrnemo prispevke delodajalca za novozaposlene sodelavce ali sofinanciramo stroške zaposlitev v javnih delih.

Nepovratna sredstva lahko pridobite za zaposlitev brezposelnih.

Poglejte si aktualne programe:

  • Povračilo prispevkov delodajalcem na območjih z visoko brezposelnostjo
    Ste podjetje, ki je tržno usmerjeno? Imate sedež na območju Hrastnika, Radeč, Trbovelj, Maribora z okoliko ali Pokolpja? Program spodbujanja regionalne konkurenčnosti
Preberi do konca - Aktualni programi za spodbujanje zaposlovanja

Davčna olajšava za zaposlovanje brezposelnih

informator-racunovodstvo-vitagoČe zaposlite brezposelne, mlajše od 26 let ali starejše od 55 let, ki so bili najmanj pol leta prijavljeni med brezposelnimi na našem Zavodu, zanje lahko uveljavljate olajšavo v obliki znižanja vaše davčne osnove.

Nove olajšave za zaposlovanje brezposelnih

Kdo lahko uveljavlja olajšavo?

Davčno olajšavo za zaposlovanje lahko uveljavljate:

  • zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb ali
  • zavezanci po Zakonu o dohodnini,

ki na novo in za nedoločen čas zaposlite brezposelne osebe iz opredeljenih skupin, na …

Preberi do konca - Davčna olajšava za zaposlovanje brezposelnih

Nove davčne olajšave za zaposlovanje

14.06.2010 0

informator vitago e-racunovodstvoV Uradnem listu štev. 43/2010, z dne 31.5.2010 sta bili objavljeni spremembi Zakona o dohodnini in Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, ki se nanašajo na možnost uveljavljanja davčne olajšave za zaposlovanje. V nadaljevanju vam posredujemo člena obeh zakonov.

Za s.p.-je velja sprememba Zakona o dohodnini, ki določa:

»61.a člen
(olajšava za zaposlovanje)

(1) Zavezanec, ki na novo zaposli osebo, mlajšo od 26 let, ali osebo, starejšo od 55 let, ki je bila pred zaposlitvijo vsaj …

Preberi do konca - Nove davčne olajšave za zaposlovanje