Pripomočka za določanje šifre dejavnosti in iskanje pogojev za opravljanje dejavnosti

Iskalnik SKD je koristen in učinkovit pripomoček, ki poslovnim subjektom lahko pomaga določiti ustrezno šifro dejavnosti, v kateri se proizvaja določeni proizvod ali opravlja določena storitev. Omogoča mu, da hitro pridobi informacije o šifri določene dejavnosti na podlagi ene ali več ključnih besed ali dela besede (začetnega ali končnega niza znakov), in obrnjeno, da na podlagi znane šifre dejavnosti pride do opisa.

Za kaj vse lahko uporabljate iskalnik?

  • Poznate šifro dejavnosti, ne veste pa, kaj vse zajema;
  • Kje v
Preberi do konca - Pripomočka za določanje šifre dejavnosti in iskanje pogojev za opravljanje dejavnosti

Kako urejati obvezna socialna zavarovanja prek portala e-VEM?

Urejanje socialnih zavarovanj – od 1. januarja 2016 obvezno prek portala e-VEM za vse poslovne subjekte

Od 1.1.2016 morajo vsi zavezanci za prijavo, ki so kot fizične ali pravne osebe (samostojni podjetniki posamezniki, osebe, ki samostojno opravljajo poklicno dejavnost, gospodarske družbe, zavodi, organi državne uprave, itd.) vpisani v Poslovni register Slovenije, obvezna socialna zavarovanja urejati prek sistema e-VEM.

Obvezna socialna zavarovanja lahko urejajo:

  • delodajalci, ki so gospodarske družbe, zavodi, organi državne uprave, društva ipd.,
  • samostojni podjetniki posamezniki,
  • osebe, ki
Preberi do konca - Kako urejati obvezna socialna zavarovanja prek portala e-VEM?

Omogočeno elektronsko urejanje obveznih socialnih zavarovanj za poslovne subjekte

21.10.2015 0

Od 1. oktobra 2015 dalje je poslovnim subjektom omogočeno, da obvezna socialna zavarovanja urejajo le še elektronsko preko državnega portala e-Vem. Priporočamo vam, da že sedaj pričnete z uporabo elektronskega načina urejanja zavarovanj, saj bo za vse poslovne subjekte postal obvezen 1.1.2016.

Več o tem

Vir: ZZZS…

Preberi do konca - Omogočeno elektronsko urejanje obveznih socialnih zavarovanj za poslovne subjekte

Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM na lokalnem nivoju v letu 2015 »VEM 2015«

e-vemPredmet razpisa: Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih storitev vstopnih točk VEM na lokalnem nivoju (v vseh statističnih regijah na območju Republike Slovenije) za ciljno skupino v letu 2015 na način, da bodo storitve kar najbolj dostopne vsem potencialnim uporabnikom.

Prijavitelj ali prijavitelj s partnerji mora izvesti sveženj storitev z minimalno pričakovanimi rezultati. Obrazložitve določenih storitev so opisane v splošnih navodilih prijaviteljem za pripravo vloge na javni razpis.

Več

Sveženj storitev:

  • Celostna obravnava potencialnega podjetnika –  spremljanje aktivnosti
Preberi do konca - Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM na lokalnem nivoju v letu 2015 »VEM 2015«