Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, 2011

informator-racunovodstvo-vitagoPodatki o indeksih cen življenjskih potrebščin v Sloveniji za leto 2011 so na voljo v novi številki Statističnih informacij.

Cene življenjskih potrebščin so se v letu 2011 v povprečju zvišale za 2,0 %. Blago se podražilo za 2,7 %, storitve pa za 0,4 %.

Cene so se v povprečju najizraziteje zvišale v naslednjih skupinah življenjskih potrebščin: stanovanje (za 5,0 %), hrana in brezalkoholne pijače (za 4,9 %) ter alkoholne pijače in tobak (prav tako za 4,9 %). V povprečju …

Preberi do konca - Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, 2011