Najava javnih razpisov

Procesni vavčer

Objavljen: predvidoma oktobra 2016

Namen: izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav (kot npr. prenova poslovnih procesov, vitko poslovanje, vitki poslovni procesi, učinkovito upravljanje poslovnih procesov, business process management, dizajn management,……).

Višina razpisanih sredstev: 3.000.000 EUR (nepovratni viri)

Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij

Objavljen: predvidoma novembra 2016

Namen: spodbujanje raziskovalno-razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih z vključevanjem visoko izobraženih strokovnjakov, preko katerih bodo podjetja krepila svoje kompetence in inovacijske potenciale na področjih Strategije pametne specializacije tudi z …

Preberi do konca - Najava javnih razpisov

Objavljen je javni razpis za zbiranje vlog za Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) za leto 2010

22.05.2010 0

Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) je najvišje državno priznanje za dosežke na področju kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti. Namen priznanja je spodbujati slovenska podjetja k doseganju globalne konkurenčnosti, organizacijam javnega sektorja pa nuditi orodja za izboljšanje učinkovitosti poslovanja.

Priznanje podeljuje Odbor za priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost, ki lahko podeli tudi diplome za posebne dosežke in diplome (zlate, srebrne in bronaste) za doseženo število točk v procesu ocenjevanja PRSPO.
V Uradnem listu RS, …

Preberi do konca - Objavljen je javni razpis za zbiranje vlog za Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) za leto 2010