Objavljen je javni razpis za zbiranje vlog za Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) za leto 2010

Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) je najvišje državno priznanje za dosežke na področju kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti. Namen priznanja je spodbujati slovenska podjetja k doseganju globalne konkurenčnosti, organizacijam javnega sektorja pa nuditi orodja za izboljšanje učinkovitosti poslovanja.

Priznanje podeljuje Odbor za priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost, ki lahko podeli tudi diplome za posebne dosežke in diplome (zlate, srebrne in bronaste) za doseženo število točk v procesu ocenjevanja PRSPO.
V Uradnem listu RS, štev. 27/10 je danes, 2. 4. 2010 objavljen javni razpis za zbiranje vlog za Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2010.

Na razpis se lahko prijavijo slovenske organizacije zasebnega in javnega sektorja v treh kategorijah, odvisno od dejavnosti in velikosti (števila zaposlenih) organizacije.

Razpisna dokumentacija z dodatnimi informacijami je dosegljiva tudi na spletni strani Urada RS za meroslovje oziroma v sprejemni pisarni Urada RS za meroslovje, Grudnovo nabrežje 17, 1000 Ljubljana.

Vloge morajo prispeti na naslov Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Urad RS za meroslovje, Grudnovo nabrežje 17, 1000 Ljubljana do dne 26. 5. 2010. Kot pravočasne se štejejo vse vloge, ki so do tega dne oddane na pošti s priporočeno pošiljko ali istega dne dostavljene v sprejemno pisarno na zgornjem naslovu urada do 16.00 ure.

Odbor za je na svoji 4. seji (dne 3.3.2010) sklenil še dodatno podpirati in vzpodbujati organizacije k vključevanju v poslovno odličnost. Iz tega vidika so za leto 2010 tudi vsi prijavitelji opravičeni plačila prijavnine in predhodne oddaje namere za sodelovanje. S tem želimo narediti še en korak bližje zasebnemu in javnemu sektorju na poti k odličnosti.
Priznanje PRSPO temelji na devetih merilih evropskega modela odličnosti EFQM, s čimer se zagotavlja primerljivost z evropsko nagrado za kakovost. Kriteriji, ki jih ocenjevalci PRSPO uporabljajo za ocenjevanje organizacij so enaki kriterijem evropske nagrade kakovosti ter večine nacionalnih nagrad v Evropi.

Vabljeni v družbo odličnih.

Javni razpis PRSPO 2010
Razpisna dokumentacija
Povabilo k razpisu PRSPO 2010

Vir: Urad RS za meroslovje

Sorodni članki: