Navajanje klavzule na izdanem računu v primeru dobave prejemniku blaga v tristranskem poslu

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoDavčni zavezanec v dopisu navaja, da ima slovensko podjetje sklenjen posel z italijanskim podjetjem za dobavo avtomobilskih rezervnih delov. Blago pridobi od avstrijskega podjetja in ga pošlje neposredno iz Avstrije v Italijo končnemu prejemniku, pri tem blago ozemlja Slovenije ne prečka. Davčnega zavezanca v zvezi z navedenim zanima, kakšna je obveznost iz naslova DDV in katero “klavzulo” oziroma kateri člen slovenske in evropske zakonodaje naj uporabi pri izstavitvi računa.

V zvezi z navedenim odgovarjamo:

Če so izpolnjeni vsi pogoji

Preberi do konca - Navajanje klavzule na izdanem računu v primeru dobave prejemniku blaga v tristranskem poslu

Izdajanje računov – pregled novih klavzul po 1.1.2010

17.02.2010 0

Razpredelnica z novimi klavzulami na izdanih računih z veljavnostjo od 1.1.2010 dalje:

VSEBINA

po novem ZDDV-1

po starem ZDDV-1

po direktivi Sveta 2006/112/ES (v angleščini)

Storitve v zvezi z nepremičninami
– če so nepremičnine zunaj Slovenije Neobdavčljivo po 27. členu ZDDV-1 Neobdavčljivo po 26. členu ZDDV-1 VAT accounted by the place of supply under Article 47 of VAT Directive
Prevozne storitve
– če je prevoz potnikov opravljen zunaj Slovenije Neobdavčljivo po 28/1 ZDDV-1 Neobdavčljivo po 27/1 ZDDV-1 VAT accounted
Preberi do konca - Izdajanje računov – pregled novih klavzul po 1.1.2010