Urejene bilance – dobra boniteta

Približuje se konec leta, čas ko se finančni direktorji začnejo pripravljati na vsedržavno skupinsko fotografiranje podjetij, ki mu rečemo tudi javno poročanje in objava letnih poročil.

Večina podjetij sicer svoje bilance na AJPES oddaja šele marca, vendar pa imajo z redkimi izjemami skoraj vsa podjetja v Sloveniji skupen presečni datum poročanja – konec koledarskega leta oziroma 31. december.

Javna objava finančnih izkazov namreč ni le administrativna obveznost, ampak skozi bonitetne ocene, ki jih na podlagi objavljenih letnih podatkov izdelujejo …

Preberi do konca - Urejene bilance – dobra boniteta

Financiranje je lahko tudi konkurenčna prednost izvoznika

Izvozna podjetja, ki predstavljajo gonilo gospodarskega razvoja, se soočajo z različnimi oblikami tveganj na tujih trgih, zato je pomembno, da je vsakršno financiranje ustrezno prilagojeno poslovnemu modelu in ciljem poslovanja.

Poleg običajnih kreditnih produktov je pri izvozno usmerjenih podjetjih pogosta uporaba drugih načinov financiranja, kot je prodaja terjatev, financiranje kupca, financiranje preko prejetih avansov, financiranje na osnovi akreditivnih poslov in podobno. Izvoznikom so na voljo tudi različne nacionalne in evropske sheme za pridobivanje nepovratnih ali povratnih sredstev.

Mnogi se …

Preberi do konca - Financiranje je lahko tudi konkurenčna prednost izvoznika

Veljati začne novela zakona o DDV

05.11.2011 0

Z današnjim dnem je začela veljati novela zakona o davku na dodano vrednost (DDV), ki izboljšuje likvidnost podjetij, ki imajo neplačane terjatve do podjetij v postopku prisilne poravnave ali stečaja. Danes sta začeli veljati tudi noveli zakonov o trgu finančnih instrumentov in o nematerializiranih vrednostnih papirjih.

Novela zakona o DDV, ki jo je DZ sprejel 23. septembra, uvaja ukrep, ki davčnim zavezancem omogoča zmanjšanje obračunanega in neplačanega DDV od priznanih terjatev že ob prijavi terjatev v prisilni poravnavi ali …

Preberi do konca - Veljati začne novela zakona o DDV

Predlog zakona o preprečevanju zamud pri plačilih

15.02.2011 0

Vlada RS je dne 28.01.2011 objavila besedilo predloga Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih, ki ga je posredovala Državnemu zboru RS v sprejem po nujnem postopku. Sprejetje predlaganega zakona naj bi bilo nujno potrebno za odpravo plačilne nediscipline, ki negativno vpliva na likvidnost, konkurenčnost in razvoj gospodarskih subjektov ter zapleta njihovo finančno upravljanje, saj upniki zaradi zamud pri plačilih potrebujejo zunanje financiranje, ki je v obdobju gospodarskega upada težje dostopno in je lahko celo vzrok za stečaj sicer zdravih, …

Preberi do konca - Predlog zakona o preprečevanju zamud pri plačilih

Financiranje poslovanja II.

ZAKON O FINANČNEM POSLOVANJU PODJETIJ

Podjetja so vsakodnevno izpostavljena tveganjem, v skrajnosti lahko zaidejo kot celota v težave ter postanejo neuspešna in plačilno nesposobna (znak finančnega propadanja podjetja). Ekonomsko začnejo propadati, ko začno presegati prihodke, ko je rentabilnost nižja od stopnje finančnih prihodkov.

Na vodstvo podjetja vplivajo lastniki kapitala pri odločanju o delitvi dobička za dividende. Če bo podjetje večino dobička razdelilo v dividende, se bo moralo financirati s posojili. V sedanjih razmerah so obrestne mere razmeroma nizke, vendar …

Preberi do konca - Financiranje poslovanja II.