Obdavčitev avtorskih in sorodnih pravic, izplačanih v Makedonijo – upravičeni prejemnik

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoSlovenska družba je s fizično osebo, rezidentom Makedonije sklenila pogodbo o prenosu avtorskih in sorodnih pravic. Dohodek se fizični osebi izplača preko avtorske agencije iz Makedonije, ki ni delodajalec fizične osebe. Fizična oseba in avtorska agencija nimata stalne poslovne enote oziroma baze v Sloveniji.

Zavezanec sprašuje, ali je treba v tem primeru obračunati davčni odtegljaj v skladu z 70. členom ZDDPO-2 oziroma dohodnino v skladu z 78. členom ZDoh-2. Nadalje sprašuje, ali je mogoče uveljavljati znižano davčno stopnjo po …

Preberi do konca - Obdavčitev avtorskih in sorodnih pravic, izplačanih v Makedonijo – upravičeni prejemnik