V EU se razvija ideja o Erasmusu za mala in srednja podjetja

V EU se razvija ideja o vzpostavitvi programa za spodbujanje mobilnosti zaposlenih v mikro, malih in srednjih podjetjih po vzoru Erasmusa za izmenjavo študentov. Letošnji pilotni projekt MobiliseSME je pokazal, da je ideja izvedljiva. A cilj, da se jo vključi že v naslednji večletni proračun EU, je ambiciozen.

Kar 99,8 odstotka podjetij v EU je malih in srednjih. Leta 2015 je okoli 23 milijonov teh podjetij v nefinančnem sektorju zaposlovalo 90 milijonov ljudi in proizvedlo okoli 3900 milijard evrov …

Preberi do konca - V EU se razvija ideja o Erasmusu za mala in srednja podjetja
izračun plače 2018

To so razpisi za evropska sredstva, ki bodo na voljo v 2016

Prvi uradni pregled razpisov za nepovratna sredstva v letih 2016 in 2017

Predstavniki Ministrstva za gospodarstvo in tehnologijo (MGRT) ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so predstavili prvi pregled razpisov za nepovratna sredstva v letih 2016 ter 2017.

Za raziskave in razvoj bo v prihodnjih letih na razpolago 461 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Za investicije se ne pričakuje nepovratnih sredstev, temveč kredite s subvencijo obrestne mere ter garancijo države. V vseh razpisih bo ključno sodelovanje med podjetji ter …

Preberi do konca - To so razpisi za evropska sredstva, ki bodo na voljo v 2016

Javni razpis za ukrep 312 – podpore ustanavljanju in razvoju mikro podjetij za leto 2010

19.06.2010 0

Objavljeno: Uradni list RS, št. 45, datum: 04.06.2010, stran: 1356

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

Predmet oz. namen razpisa:
dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 312 podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij.

Cilj ukrepa: prispevati k razvoju dodatnih dejavnosti na podeželju in s tem k izboljšanju učinkovitosti razporejanja dela na podeželju ter zagotovitvi dodatnih zaposlitvenih možnosti in povečanja dohodka.

Rok za oddajo vlog: do objave zaprtja javnega razpisa

Razpisna dokumentacija:
na spletni strani straneh …

Preberi do konca - Javni razpis za ukrep 312 – podpore ustanavljanju in razvoju mikro podjetij za leto 2010