Obvezno zavarovanje – poslovodna oseba, ki ni lastnik družbe

Prejeli smo vprašanja, ki se nanašajo na obvezno zavarovanje zavezanca – fizične osebe, ki sklene pogodbo o poslovodenju, vendar ni lastnik družbe in ni obvezno zavarovan na drugi podlagi.

(1) Ali se na podlagi sklenjene pogodbe o poslovodenju zavezanec obvezno zavaruje po petem odstavku 13. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1, kakšne prispevke je treba v tem primeru obračunati ter na katerem obrazcu se davčnemu organu predloži obračun obveznosti? Ali zavarovanje na omenjeni podlagi tudi pomeni, …

Preberi do konca - Obvezno zavarovanje – poslovodna oseba, ki ni lastnik družbe
1 2 3