Obvezno zavarovanje poslovodnih oseb delniške družbe

Na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije se je naslovilo vprašanje v zvezi z obveznim zavarovanjem poslovodnih oseb. Navaja se vprašanje za delniško družbo in opisuje situacijo.

Zavarovanje poslovodnih oseb in družbenikov je urejeno v 2. odstavku 15. člena ZPIZ-1. V skladu z navedeno določbo se obvezno zavarujejo družbeniki zasebnih družb in zavodov v Republiki Sloveniji, ki so poslovodne osebe in niso zavarovane na drugi podlagi. Kot zasebne družbe se v kontekstu te določbe štejejo: d.o.o., d.n.o. in …

Preberi do konca - Obvezno zavarovanje poslovodnih oseb delniške družbe

Obvezno zavarovanje direktorjev in/ali družbenikov direktorjev

15.10.2011 0

Dne 28.09.2011 se je na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije naslovilo vprašanje glede podlage obveznega zavarovanja družbenika zasebne družbe v Republiki Sloveniji, ki je poslovodna oseba in ni zavarovan na drugi podlagi, za svoje delo pa prejema na podlagi civilnopravne pogodbe znesek v višini minimalne plače oziroma višji znesek od minimalne plače. Stranko zanima razmejitev med 5. odstavkom 13. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 124/00, 109/01, 108/02, 135/03, 72/05, …

Preberi do konca - Obvezno zavarovanje direktorjev in/ali družbenikov direktorjev

Plačevanje prispevkov za prostovoljno vključitev v obvezno zavarovanje in (ne)upoštevanje le-tega pri izračunu dohodnine

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoBrezposelno osebo zanima, zakaj prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačan na podlagi prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje, ne zmanjšuje letne davčne osnove za dohodnino.

V nadaljevanju pojasnjujemo.

Davčno osnovo posameznih dohodkov, pridobljenih v davčnem letu, na letnem nivoju zmanjšujejo prispevki za socialno varnost, ki so določeni za posamezno vrsto dohodka. Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki jih plačuje brezposelna oseba na podlagi prostovoljne vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ne morejo zmanjševati davčne osnove dohodka iz

Preberi do konca - Plačevanje prispevkov za prostovoljno vključitev v obvezno zavarovanje in (ne)upoštevanje le-tega pri izračunu dohodnine

Pogodba o zaposlitvi, enoosebna d.o.o. – podlaga za obvezno zavarovanje (zavarovalna podlaga 01 in 040)

sodisce RSOdločba: Sodba VIII Ips 158/2009
Odločba 2: VDSS Psp 386/2008
Oddelek: Delovno-socialni oddelek
Datum seje senata: 21.02.2011
Področje: ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
Institut: enoosebna d.o.o. – poslovodna oseba – status zavarovanca – podlaga za zdravstveno zavarovanje – obstoj delovnega razmerja – ničnost pogodbe o zaposlitvi
Zveza: ZZVZZ člen 15, 78. ZGD člen 458a. ZDR člen 4, 9, 11, 12, 13, 72. Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja člen 6, 8, 9, 12, 13.

JEDRO:
Tožnica del in nalog v enoosebni d.o.o. ni mogla …

Preberi do konca - Pogodba o zaposlitvi, enoosebna d.o.o. – podlaga za obvezno zavarovanje (zavarovalna podlaga 01 in 040)

Prostovoljna vključitev v obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV Uradnem listu RS, št. 80/2010 je bil dne 12. 10. 2010 objavljen Zakon o urejanju trga dela (v nadaljevanju: ZUTD), ki je začel veljati petnajsti dan po objavi, uporabljati pa se začne 1. 1. 2011.

ZUTD od 1. 1. 2011 dalje na novo ureja delovanje sistema zavarovanja za primer brezposelnosti, ki je do začetka uporabe tega zakona urejeno v Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – …

Preberi do konca - Prostovoljna vključitev v obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti

Prispevki za socialno varnost lastnikov zasebnih podjetij (prispevki, dohodnina, DDPO)

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
GENERALNI DAVČNI URAD

Številka: 4200-208/2009-01031-04

Datum: 17.12.2009

V zadnjem času smo z različnih DU prejeli več vprašanj glede plačevanja prispevkov za socialno varnost lastnikov zasebnih podjetij. V nadaljevanju navajamo obširnejša pojasnila v zvezi s tem.

1. Pravne podlage za obvezno zavarovanje lastnikov zasebnih podjetij

V drugem odstavku 15. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. list RS, št. 109/06-UPB4 – v nadaljevanju: ZPIZ-1) je določeno, da se obvezno zavarujejo …

Preberi do konca - Prispevki za socialno varnost lastnikov zasebnih podjetij (prispevki, dohodnina, DDPO)
1 2 3