Nakazilo donacij iz dohodnine

24.09.2015 0

investicijeDonacije iz dohodnine so bile upravičencem nakazane 18. 9. 2015

Finančna uprava RS je v petek 18. 9. 2015 upravičencem do donacij iz dohodnine za leto 2014 na njihove TRR-je nakazala donacije tistih zavezancev za dohodnino, katerih odmera je postala dokončna.  Prejemniki donacij so bili o nakazilih že pisno obveščeni.

4.460 različnim upravičencem je bilo v petek nakazanih 3.654.790,91 € tovrstnih donacij. Decembra 2015 in marca 2016 bodo upravičencem nakazane še donacije tistih zavezancev za dohodnino, ki jim trenutno …

Preberi do konca - Nakazilo donacij iz dohodnine

Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev

Zavezanci za dohodnino, ki so v letu 2014 odsvojili vrednostne papirje, druge deležev kapitalu in investicijske kupone, morajo vložiti  napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov najpozneje do 2. marca 2015.

V zvezi z še vedno pogostimi vprašanji zavezancev, ali morajo vložiti davčno napoved tudi v primerih, ko so odsvojili vrednostne papirje ali druge deleže v kapitalu, ki so jih pridobili z vložitvijo svojih lastninskih certifikatov v postopkih lastninskega preoblikovanja …

Preberi do konca - Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev

Zakonodajne novosti s področja računovodstva

10.10.2013 0

informator-racunovodstvo-vitagoV nadaljevanju vas obveščamo o zakonodajnih novostih s področja računovodstva.

 

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1H)
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2013/Ur/u2013082.pdf
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1B)
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2013/Ur/u2013082.pdf
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnih zavarovanjih (ZFZ-C)
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2013/Ur/u2013082.pdf
 • Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za september 2013
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2013/Ur/u2013082.pdf

Vir: Uradni list RS: št. 82/2013 z dne 8.10.2013 (http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201382)…

Preberi do konca - Zakonodajne novosti s področja računovodstva

Zakonodajne novosti s področja računovodstva

09.10.2013 0

informator-racunovodstvo-vitagoV nadaljevanju vas obveščamo o zakonodajnih novostih s področja računovodstva.

 

 • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-C), skrajšani postopek, EPA 1499-VI
  http://imss.dz-rs.si/imis/98e0e52e4fbe579ce3ad.pdf
 • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-C), skrajšani postopek, EPA 1502-VI
  http://imss.dz-rs.si/imis/33e35b70b714c678608f.pdf
 • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-C), skrajšani postopek, EPA 1498-VI
  http://imss.dz-rs.si/imis/69df7a9f1ea0b30a47b0.pdf
 • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanj (ZZVZZ-M), nujni
Preberi do konca - Zakonodajne novosti s področja računovodstva

Zakonodajne novosti s področja računovodstva

13.06.2012 0

informator-racunovodstvo-vitagoV nadaljevanju vas obveščamo o zakonodajnih novostih s področja računovodstva.

 

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevzemih (ZPre-1D)
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ur/u2012038.pdf
 • Zakon o spremembah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1F)
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ur/u2012038.pdf
 • Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 10. točke prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ur/u2012038.pdf
 • Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april 2012
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ur/u2012038.pdf

Uradni …

Preberi do konca - Zakonodajne novosti s področja računovodstva

Zakonodajne novosti s področja računovodstva

01.06.2012 0

informator-racunovodstvo-vitagoV nadaljevanju vas obveščamo o zakonodajnih novostih s področja računovodstva.

 

 • Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ur/u2012040.pdf
 • Dopolnitev Tarife nadomestil za objave v postopkih zaradi insolventnosti
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ur/u2012040.pdf
 • Aneks št. 5 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS)
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ur/u2012040.pdf
 • Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ur/u2012040.pdf
 • Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ur/u2012040.pdf
 • Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ur/u2012040.pdf
 • Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva
Preberi do konca - Zakonodajne novosti s področja računovodstva
1 2 3 4