Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev

Zavezanci za dohodnino, ki so v letu 2014 odsvojili vrednostne papirje, druge deležev kapitalu in investicijske kupone, morajo vložiti  od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov najpozneje do 2. marca 2015.

V zvezi z še vedno pogostimi vprašanji zavezancev, ali morajo vložiti davčno napoved tudi v primerih, ko so odsvojili vrednostne papirje ali druge deleže v kapitalu, ki so jih pridobili z vložitvijo svojih lastninskih certifikatov v postopkih lastninskega preoblikovanja podjetij (kot primer navajamo prodajo delnic Aerodroma Ljubljana, pridobljenih v postopku privatizacije), obveščamo zavezance, da v takšnih primerih davčne napovedi ni potrebno oddati, ker se takšna prodaja delnic ne šteje za obdavčljivo kapitala.

V primerih, ko zavezanci sami ugotavljajo, da so prodali vrednostne papirje, druge deleže v kapitalu ali investicijske kupone z izgubo, pa morajo vložiti napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov.

 Obrazec za napoved za odmero dohodnine od dobička od osvojitve vrednostnih papirjev

Vir: FURS

Sorodni članki: