Vlada sprejela ukrepe za prestrukturiranje davčnih bremen

Vlada je na redni seji določila paket ukrepov davčnega prestrukturiranja. Ukrepi so bili pripravljeni na podlagi večmesečnih usklajevanj z različnimi deležniki. Osnovni namen ukrepov je znižanje davčne obremenitve dohodkov iz dela, predvsem s ciljem davčne razbremenitve visoko strokovnih in najproduktivnejših zaposlenih, ki praviloma več prispevajo k dodani vrednosti, ustvarjeni v podjetjih. Vlada predlaga obravnavo novel zakonov po nujnem postopku.

Predloga zakonov (novela Zakona o dohodnini in novela Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb) določata ukrepe za davčno razbremenitev …

Preberi do konca - Vlada sprejela ukrepe za prestrukturiranje davčnih bremen

Opravljanje storitev preko strojnih krožkov – oprostitev plačila dohodnine od prejemkov iz medsosedske pomoči med kmetijskimi gospodarstvi

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoZavezanec prosi za pojasnilo drugega odstavka 2. člena Pravilnika o pogojih za oprostitev plačila dohodnine od prejemkov iz medsosedske pomoči med kmetijskimi gospodarstvi v okviru strojnih krožkov. Zanima ga, do kakšne višine so prejemki oproščeni plačila dohodnine oziroma ali je limit skupni (za kmetijska in gozdna zemljišča), ne glede na to, kakšno storitev zavezanec opravi preko strojnih krožkov.

V nadaljevanju odgovarjamo s pojasnilom, ki je usklajeno z Ministrstvom za finance.

Oprostitev dohodnine od prejemkov iz medsosedske pomoči med kmetijskimi

Preberi do konca - Opravljanje storitev preko strojnih krožkov – oprostitev plačila dohodnine od prejemkov iz medsosedske pomoči med kmetijskimi gospodarstvi