Plačevanje pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje – zneski za leto 2011

Po podatkih Statističnega urada RS znaša povprečna bruto plača za oktober 2010 1.487,86 EUR. Upoštevaje ta podatek v spodnji tabeli navajamo zneske prispevkov za zdravstveno zavarovanje, ki veljajo v letu 2011 (podatki za računovodstvo).

Vrste zavarovancev Višina
pavšalnega
določenega
prispevka od
1.1. do 31.12.
2010
Določitev prispevka
od 1.1. do 31.12.2011
Stopnja/
osnova
Znesek
prispevka od
1.1. do 31.
12.2011
Način
plačevanja
prispevka
Zavarovanci iz 12., 13. in 14. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ Državljani RS in tujci,
Preberi do konca - Plačevanje pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje – zneski za leto 2011

Sprememba zneskov pavšalnih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od 1. aprila 2010 dalje

informator vitago e-racunovodstvoV Uradnem listu RS, št. 24/2010 z dne 22. 3. 2010 je bil objavljen Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja, ki od 1. 4. 2010 dalje določa nove višje zneske pavšalnih prispevkov za zavarovance po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1.

Nove višine pavšalnih prispevkov so razvidne iz naslednje tabele:

Vrsta pavšalnega prispevka

Znesek od 1.4.2009 do 31.3.2010

Znesek od 1.4.2010 dalje
– za zavarovance iz druge, tretje in pete alinee prvega
Preberi do konca - Sprememba zneskov pavšalnih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od 1. aprila 2010 dalje

Plačevanje pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje – zneski za leto 2010

informator vitago e-racunovodstvoPo podatkih Statističnega urada RS znaša povprečna bruto plača za oktober 2009 1.448,13 EUR. Upoštevaje ta podatek v spodnji tabeli navajamo zneske prispevkov za zdravstveno zavarovanje, ki veljajo v letu 2010.

Vrste zavarovancev

Višina pavšalnega določenega prispevka od 1. 1. do 31. 12. 2009

Določitev prispevka

od 1. 1. do 31. 12. 2010

Stopnja/ osnova Znesek prispevka od 1. 1. do 31. 12. 2010 Način plačevanja prispevka
Zavarovanci iz 12., 13. in 14. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ
Preberi do konca - Plačevanje pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje – zneski za leto 2010
1 2