Od 1.11.2013 še ena olajšava za zaposlitev mladih

08.11.2013 0

ZZZS-racunovodstvo-VitagoČe delodajalci za nedoločen čas zaposlijo mlajše od 30 let, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni med brezposelnimi, lahko zanje uveljavljajo dveletno oprostitev plačila prispevkov delodajalca. Velja za pogodbe o zaposlitvi, sklenjene v obdobju med 1. 11.2013 in 31. 12. 2014.

Delodajalci uveljavljajo oprostitev plačila prispevkov na podlagi Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva (ZIUPTDSV), ki je bil sprejet letošnjega julija.

Oprostitev plačila se nanaša na prispevke delodajalca za socialno varnost, ki vključujejo prispevke …

Preberi do konca - Od 1.11.2013 še ena olajšava za zaposlitev mladih

Oprostitev plačila prispevkov po prvem vpisu samozaposlene osebe v predpisan register

06.03.2013 0

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoSkladno z določbo štirinajstega odstavka 145. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 (Uradni list RS; št. 96/2012) so zavarovanci iz 15. člena tega zakona oproščeni plačila prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca, in sicer:

 • v prvih 12 mesecih poslovanja po prvem vpisu v poslovni register ali v drug register oziroma evidenco, v višini 50 % zneska prispevka, obračunanega od osnove iz drugega odstavka tega člena,
 • v naslednjih 12 mesecih so te osebe oproščene prispevka zavarovanca in prispevka
Preberi do konca - Oprostitev plačila prispevkov po prvem vpisu samozaposlene osebe v predpisan register

Zavarovanje prostovoljcev – prispevek PIZ in ZZ

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoZavezanec sprašuje, ali so prostovoljske organizacije v naslednjih primerih dolžne za prostovoljce plačevati pavšalne prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno zavarovanje:

 1. Prostovoljci (študentje, upokojenci ali zaposlene osebe) razvažajo prehranske pakete oslabelim osebam s svojim prevoznim sredstvom v popoldanskem času ali med vikendom brezplačno ali le za povrnitev stroškov prevoza.
 2. Študentje pomagajo pri varovanju otrok v mladinskih letoviščih.
 3. Študentje, upokojenci in zaposlene osebe prostovoljno pomagajo pri hujših naravnih nesrečah ali hudih prometnih nesrečah.
 4. Študentje, upokojenci, brezposelne ali zaposlene
Preberi do konca - Zavarovanje prostovoljcev – prispevek PIZ in ZZ

Računovodski opomnik za 16.04.2012

informator-racunovodstvo-vitagoInformator Poslovnega kluba Računovodstva Vitago opominja na zadnji rok za izpolnitev naslednjih davčnih in računovodskih obveznosti:

 

 • Predložitev obračuna in plačilo prispevkov za socialno varnost zasebnika (PSV zasebniki)
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti – normirani odhodki
 • Napoved za odmero dohodnine od obresti in dividend
 • Predložitev obračuna in plačilo prispevkov za socialno varnost zasebnika (PSV 040 družbeniki)

Pripomočki:

 • Podatki za obračun plač
 • Podatki za obračun prispevkov

Pripravil: Računovodstvo Vitago…

Preberi do konca - Računovodski opomnik za 16.04.2012

Kako preverimo, ali imamo urejeno zdravstveno zavarovanje?

05.12.2011 0

ZZZS-racunovodstvo-VitagoPreverimo urejenost svojega obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja z mobilnim telefonom

Urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje je naša pravica in dolžnost

Zdravstveno zavarovanje zagotavlja ustrezno zdravstveno in socialno varnost v času bolezni ali poškodbe, saj pokriva stroške za tveganja v primerih, ko zbolimo, se poškodujemo ali imamo kakšne druge zdravstvene potrebe. Osnovna lastnost obveznega zdravstvenega zavarovanja je, da so pravice vsakega posameznika ali po njem zavarovanega družinskega člana vezane na prijavo v zavarovanje in na plačilo ustreznega prispevka. Zdravstveno zavarovanje …

Preberi do konca - Kako preverimo, ali imamo urejeno zdravstveno zavarovanje?

Računovodski opomnik za 17.10.2011

17.10.2011 0

informator-racunovodstvo-vitagoInformator Poslovnega kluba Računovodstva Vitago opominja na zadnji rok za izpolnitev naslednjih davčnih in računovodskih obveznosti:

 

 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti – normirani odhodki
 • Napoved za odmero dohodnine od obresti in dividend
 • Predložitev obračuna in plačilo prispevkov za socialno varnost zasebnika

Pripravilo: Računovodstvo Vitago…

Preberi do konca - Računovodski opomnik za 17.10.2011
1 2 3