Osebno dopolnilno delo in vrednotnice

S 1. januarjem so začele veljati pomembne novosti na področju osebnega dopolnilnega dela.

Na podlagi Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno in Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu se s 1. 1. 2015 uvaja nov sistem osebnega dopolnilnega dela.

Za osebno dopolnilno delo se od 1. januarja 2015 dalje šteje:

  • Kadar posameznik sam opravlja dela pomoči v gospodinjstvu, njim podobna dela ali opravlja druga manjša dela, pod pogojem, da posebni predpisi ne določajo drugače in da so določena
Preberi do konca - Osebno dopolnilno delo in vrednotnice

Objavljen je novi Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti

16.04.2014 0

Turistično gostinska zbornica Slovenije obvešča vse gostince in hotelirje, da je bil v petek, 28. marca 2014 v Uradnem listu RS (št. 21/2014) objavljen novi Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti, ki začne veljati petnajsti dan po objavi ali 12. aprila 2014. Stari pravilnik, ki je bil že iz leta 2000 in nazadnje spremenjen v letu 2008 bo z dnem uveljavitve novega pravilnika prenehal veljati.

Novi pravilnik prinaša nekaj novosti, ki bodo …

Preberi do konca - Objavljen je novi Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti

Pravilnik o potrdilu o uničenju motornega vozila in o izjavi o lokaciji vozila

20.08.2010 0

1. člen

Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. septembra 2000 o izrabljenih vozilih (UL L št. 269 z dne 21. 10. 2000, str. 34), zadnjič spremenjeno s Sklepom Komisije 2010/115/ES z dne 23. februarja 2010 o spremembi Priloge II k Direktivi 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izrabljenih vozilih (UL L št. 48 z dne 25. 2. 2010, str. 12) določa obliko in vsebino potrdila o uničenju motornega vozila (v nadaljnjem …

Preberi do konca - Pravilnik o potrdilu o uničenju motornega vozila in o izjavi o lokaciji vozila
1 2 3