Redno prevzemanje e-računov in izpolnjevanje plačilnih navodil

V Upravi Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju: UJP) ugotavljajo, da nekateri proračunski uporabniki prek spletne aplikacije UJPnet (v nadaljevanju: UJPnet):

  • neredno prevzemajo e-račune,
  • pošiljajo plačilna navodila z nepravilnimi podatki o ID številki e-računa ter napačnimi kodami namena.

Proračunski uporabniki pri izpolnjevanju plačilnih navodil namesto pravilnega podatka o ID številki prejetega e-računa pogosto navedejo:

  • konstanto »999999999999999«, ki je dovoljena le v primeru plačil, ki se ne nanašajo na poravnavo obveznosti iz naslova prejetega e-računa,
  • vedno enako ID številko
Preberi do konca - Redno prevzemanje e-računov in izpolnjevanje plačilnih navodil

Omejitev izvršbe – Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)

14.09.2015 0

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-K), ki je začel veljati 4. 8. 2015, omejuje izvršbo na 76 % bruto minimalne plače. Ta trenutno znaša 790,73 €, kar pomeni, da mora dolžniku – fizični osebi pri izvršbi na računu ostati 600,95 evrov.

102. člen
(Omejitve izvršbe)

Na dolžnikove denarne prejemke, ki se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, štejejo za dohodek iz delovnega razmerja, ter na odškodnino iz naslova izgube ali zmanjšanja delovne sposobnosti …

Preberi do konca - Omejitev izvršbe – Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)

Količnik uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2010

27.04.2010 0
  1. Preživnine, ki so že bile usklajene 1. aprila 2009 in preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu marcu 2009, se povečajo za 1,2%.
  2. Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu aprilu 2009, se povečajo za 0,2%.
  3. Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu maju 2009, se povečajo za 0,1%.
  4. Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu juniju, juliju, avgustu in septembru 2009, ostanejo na določeni ali dogovorjeni višini.
  5. Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu oktobru 2009, se povečajo za 0,1%.
  6. Preživnine, določene ali
Preberi do konca - Količnik uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2010