Izdajanje računov – pregled novih klavzul po 1.1.2010

17.02.2010 0

Razpredelnica z novimi klavzulami na izdanih računih z veljavnostjo od 1.1.2010 dalje:

VSEBINA

po novem ZDDV-1

po starem ZDDV-1

po direktivi Sveta 2006/112/ES (v angleščini)

Storitve v zvezi z nepremičninami
– če so nepremičnine zunaj Slovenije Neobdavčljivo po 27. členu ZDDV-1 Neobdavčljivo po 26. členu ZDDV-1 VAT accounted by the place of supply under Article 47 of VAT Directive
Prevozne storitve
– če je prevoz potnikov opravljen zunaj Slovenije Neobdavčljivo po 28/1 ZDDV-1 Neobdavčljivo po 27/1 ZDDV-1 VAT accounted
Preberi do konca - Izdajanje računov – pregled novih klavzul po 1.1.2010

Javni poziv DURS fizičnim osebam za posredovanje podatkov o računih v tujini

23.07.2009 0

informatorNa podlagi prvega odstavka 9. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčni službi – ZDS-1C (Uradni list RS, št. 40/09) izdaja Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije,

JAVNI POZIV
fizičnim osebam, da pristojnemu davčnemu uradu posredujejo podatke o računih, odprtih pri bankah ali hranilnicah zunaj Republike Slovenije

Fizične osebe, ki imajo odprte račune pri bankah ali hranilnicah zunaj Republike Slovenije, morajo pristojnemu davčnemu uradu najpozneje do 11. 9. 2009 sporočiti podatke o teh računih, in sicer:…

Preberi do konca - Javni poziv DURS fizičnim osebam za posredovanje podatkov o računih v tujini