Spletno računovodstvo - E-računovodstvo

Uporaba enega računa za poslovni in osebni namen

V zvezi z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev 37. člena ZDavP-2I v AJPES prejemamo več vprašanj (tako novinarskih kot tudi s strani fizičnih oseb – zasebnikov, ki opravljajo dejavnost oziroma so samostojni podjetniki), ki se nanašajo na odpiranje in vodenje transakcijskih računov.

Glede navedenega želimo pojasniti, da AJPES vodi register transakcijskih računov (RTR) v skladu z določili Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS) ter Akta o vzpostavitvi in vodenju RTR (Akt), in sicer na podlagi podatkov, ki nam jih …

Preberi do konca - Uporaba enega računa za poslovni in osebni namen

AJPES vodi register transakcijskih računov

14.07.2010 0

AJPES registriranim uporabnikom spletnega portala zagotavlja brezplačne vpoglede v javne podatke o transakcijskih računih poslovnih subjektov prek aplikacije eRTR. Uporabniki na podlagi vnosa iskalnih pogojev lahko pridobijo podatke o transakcijskih računih posameznega poslovnega subjekta. Na enak način uporabniki lahko pridobijo tudi podatke iz Arhiva RTR.

Vsebina in namen registra
V RTR se obdelujejo podatki o transakcijskih računih in o imetnikih transakcijskih računov z namenom, da se zagotovi centraliziran dostop do podatkov o transakcijskih računih posameznega imetnika za tekoče opravljanje …

Preberi do konca - AJPES vodi register transakcijskih računov

Akt o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih računov

11.07.2010 0

S tem aktom se določa podrobnejša pravila o:

  • vzpostavitvi registra transakcijskih računov (v nadaljnjem besedilu: RTR) pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES),
  • vsebini registra transakcijskih računov,
  • povezovanju RTR s Poslovnim registrom Slovenije (v nadaljnjem besedilu: PRS), centralnim registrom prebivalstva (v nadaljnjem besedilu: CRP) in davčnim registrom zaradi prevzemanja ažurnih podatkov o imetnikih transakcijskih računov,
  • izpolnjevanju pogojev za izmenjavo podatkov s ponudniki plačilnih storitev,
  • posredovanju podatkov bank in Uprave Republike Slovenije za javna
Preberi do konca - Akt o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih računov

Kje najdemo transakcijske račune podjetij?

18.11.2009 0

Večkrat pridemo v situacijo, ko želimo najti transakcijski račun določenega podjetja ali podjetnika posameznika. Če naprimer vlagamo e-izvršbo, moramo vpisati vse račune dolžnika, saj sodišče samo ne preverja, kje lahko zaseže sredstva vašega dolžnika. Včasih je bilo do informacij o transakcijskih računih težko priti, sedaj pa Banka Slovenije vzdržuje Register transakcijskih računov in njihovih lastnikov. Podatki se obdelujejo z namenom, da se zagotovi centraliziran dostop do podatkov o transakcijskih računih posameznega lasnika.

Do registra dostopamo preko naslova Register transakcijskih

Preberi do konca - Kje najdemo transakcijske račune podjetij?