Novosti in poenostavitve e-Vročanja

Finančna uprava je na podlagi dosedanjih izkušenj z eVročanjem določene zadeve poenostavila. Po novem lahko eVročilnico podpiše katerikoli pooblaščenec in ne zgolj tisti, ki je bil kot zadnji sporočen Finančni upravi RS. Poleg tega pa po novem ne delamo več razlik, ali je digitalno potrdilo izdano na fizično osebo ali na nosilca dejavnosti. Ker gre v obeh primerih za istega zavezanca z isto davčno številko, lahko zavezanec podpiše eVročilnico dokumentu, ki je odložen v profil fizične osebe in dokumentu, …

Preberi do konca - Novosti in poenostavitve e-Vročanja
Optimiranje davčne bilance

Spremembe na REK obrazcih

V Uradnem listu RS, št. 60/16 je objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu, s katerim je določeno, da se za dohodke, ki se nanašajo na obdobje od 1. 1. 2017 dalje v vseh rubrikah M poroča tudi znesek osnove za obračun prispevkov. Uvaja pa se tudi bolj enostaven način poročanja popravkov in se omogoča poročanja popravkov oz. poračunov plač za preteklo obdobje v tekočem obračunu.

Preberi do konca - Spremembe na REK obrazcih

Brezplačno izobraževanje – »Novosti pri predlaganju REK obrazcev«, Maribor

11.01.2014 0

Datum: 14. januar 2014, od 9.00 do 11.15 ure

Kraj: v prostorih DURS-a, Titova 10, Maribor

Davčna uprava Republike Slovenije v zvezi z novostmi, ki jih prinašajo obračunu davčnih odtegljajev – REK obrazci za zavezance (izplačevalce dohodka), organizira brezplačno izobraževanje z naslovom: »Novosti pri predlaganju REK obrazcev«, ki bo potekalo 14. januarja 2014, od 9.00 do 11.15 ure v prostorih DURS-a, Titova 10, Maribor.

Na izobraževanju bodo predstavljena naslednja področja:

1. Spremembe poročanja v REK-1 obrazcih:

Preberi do konca - Brezplačno izobraževanje – »Novosti pri predlaganju REK obrazcev«, Maribor

Predlaganje popravkov REK obrazcev ob izplačilu kmetijskih subvencij

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoIzplačevalec kmetijskih subvencij (v nadaljevanju: izplačevalec) prosi za pojasnilo, kako poročati na REK obrazcu in kako predložiti popravek REK obrazcev, ko se ugotovi, da prvotno nakazilo kmetijske subvencije upravičencu ni bilo izvedeno pravilno.

V nadaljevanju odgovarjamo.

V primeru, ko izplačevalec izda upravičencu odločbo, s katero nadomesti prvotno odločbo (npr: v pritožbenem ali obnovitvenem postopku) in s katero upravičencu naloži vračilo prejetih sredstev, lahko izplačevalec pri davčnemu organu v skladu s 54. členom Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni …

Preberi do konca - Predlaganje popravkov REK obrazcev ob izplačilu kmetijskih subvencij