Novosti in poenostavitve e-Vročanja

Finančna uprava Republike Slovenije je v sistem e-Vročanja dodala dodali nove tipe dokumentov.

Finančna uprava je na podlagi dosedanjih izkušenj z eVročanjem določene zadeve poenostavila. Po novem lahko eVročilnico podpiše katerikoli pooblaščenec in ne zgolj tisti, ki je bil kot zadnji sporočen Finančni upravi RS. Poleg tega pa po novem ne delamo več razlik, ali je izdano na fizično osebo ali na nosilca dejavnosti. Ker gre v obeh primerih za istega zavezanca z isto davčno številko, lahko zavezanec podpiše eVročilnico dokumentu, ki je odložen v profil fizične osebe in dokumentu, ki je odložen v profil fizične osebe z dejavnostjo. Isti princip velja za pooblaščence za vročanje.

V sistem eVročanja so dodali nove tipe dokumentov:

  • Potrdilo o oddanih obračunih (REK in DDV-O).
  • Odločba s katero se izdaja potrdila o oddanih obračunih zavrne.
  • Obvestilo o stanju dolga v knjigovodski evidenci.
  • Potrdilo o poravnanih obveznostih iz knjigovodske evidence.
  • Odločba s katero se izdaja potrdila o poravnanih obveznosti iz knjigovodske evidence zavrne.

Celoten seznam skupin, podskupin in posamičnih dokumentov, ki jih eVroča davčni organ, je objavljen na spletni strani Finančne uprave RS.

Vir: Finančna uprava Republike Slovenije, 27. 3. 2017, www.fu.gov.si

Sorodni članki: